S:t Petri kyrkas historia vilar under golvet

När Malmö stads äldsta bevarade kyrka S:t Petri genomgår en större invändig renovering har Assemblin engagerats för de omfattande elarbetena med ny huvudservis, brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, kraft och belysning. Projektet är unikt för Assemblin och ger en inblick i kyrkans spännande historia.

Förutom elarbetena pågår parallella projekt med andra aktörer för att installera nya värmeledningar och byta ut hela radiatorsystemet. Armaturer ska ses över och gravstenar ska restaureras. Det sistnämnda beror på de stora arkeologiska utgrävningar som görs inför den golvförstärkning som krävs för den nya kororgel som ska installeras.

– Vi har fått hit ett fantastiskt trevligt gäng med oerhört duktiga hantverkare. Allt från elektriker till putsare, snickare och golvläggare. Vi har fått en stämning där alla hjälps åt, tycker Magnus Friberg, Svenska kyrkans projektledare i S:t Petri. Alla vill att slutprodukten ska bli bra.

Nya erfarenheter

Kyrkan är förstås en annorlunda arbetsplats för Assemblins medarbetare, som inte har varit med om något liknande projekt tidigare. Här samsas vi med antikvarier och arkeologer som ska säkerställa dokumentation och bevarande av de fynd som gjorts.

– En utmaning är hur man ska dra kablarna på ett snyggt sätt. Det är väldigt smutsigt, trångt och rätt krävande, men ett roligt projekt, berättar Lellki Jensen, ledande montör.

– Det är väldigt svårt att borra i kyrkan och ska man göra det får man först fråga antikvarien eller Länsstyrelsen. Man får ett annat perspektiv här, och får ta det försiktigt för att inte förstöra något, fortsätter Lellki.

Ulf Månsson, projektledare vid Assemblin El i Malmö, avslöjar att medarbetarna först inte var så intresserade av uppdraget. Efter lite övertalning och ett besök i kyrkan var de dock med på noterna. Nu verkar alla vara överens om att det är ett mycket spännande projekt och en bra erfarenhet.

Lampetterna putsas med pensel

Per Wendt, montör vid Assemblin El, har tagit sig an ett specialuppdrag med att ge de gamla lampetterna som sitter längs väggarna nya ledningar och en utvändig putsning. Lampetterna var från  början gasdrivna och byggdes senare om till ellampor. En pensel i Pers bröstficka avslöjar att han går varsamt tillväga. På Pers arbetsbord ligger en mängd komponenter som behövs för en uppdatering som motsvarar dagens krav på belysning, men samtidigt tar hänsyn till föremålens ålder.

– Här finns alla generationers lamphållare och vissa har suttit där sedan 1908, då den senaste renoveringen gjordes, berättar Per.

De äldsta armaturerna i kyrkan är troligen från 1610-talet.

Fynd från 1200-talet

Vid den arkeologiska utgrävningen som genomförts i samband med renoveringen har man gjort intressanta fynd av bland annat gravar, som antagligen härstammar ända från 1250-talet, innan kyrkan anlades. Under golvet ligger kulturlager på kulturlager, ofta lite huller om buller. Stora mängder ben och föremål som mynt och kistbeslag har hittats och även en del orörda gravar har påträffats. Golvnivån har höjts åtskilligt under århundradena och för att besökarna ska kunna se lagren som byggts på efterhand kommer en liten bit av golvet att lämnas öppen och täckas med en glasskiva.

S:t Petris händelserika historia började under tidigt 1300-tal då kyrkan anlades. På samma plats stod tidigare en annan, mindre kyrka omtalad redan 1269. Under århundradena har kyrkan byggts om, lappats och lagats åtskilliga gånger. På 1400-talet rasade tornet två gånger. Störst åverkan på kyrkans medeltida skatter gjordes redan under reformationen på 1520-talet. Då revs ett 60-tal sidoaltare, guldföremål med ädelstenar såldes och väggmålningar målades över med vit kalkfärg. År 1611 fick kyrkan sin altaruppsats, som då var norra Europas största i trä. Omkring 1850 genomgick kyrkan en stor renovering och många historiska spår sopades igen.

Magnus Friberg berättar att förr användes kyrkorna ofta för praktiska ändamål och anpassades efter vilka behov som fanns. Det är förklaringen till att en del av kyrkan under en period från 1600-talet till slutet av 1800-talet användes som brandstation. Eftersom stadens brandvakt höll till i tornet, så föll det sig naturligt.

Kyrkan får norra Europas största orgel

Renoveringen går in i sin slutfas runt årsskiftet 2018-2019. Bland annat installeras den tolv meter höga orgeln. Den väger över tjugo ton och den belastningen klarar inte det befintliga golvet, som därför måste förstärkas. S:t Petri kyrka kan sedan stoltsera med norra Europas största och samtidigt världens modernaste orgel med över 200 olika stämmor!

 

Foto och film: Daniel Nilsson