Assemblin har tecknat kontrakt för projekteringsfasen avseende utbyggnation av SFR i Forsmark

På uppdrag av Skanska ska Assemblin delta i projekteringsfasen för utbyggnaden av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Planeringsuppdragets värde uppskattas till cirka 50 MSEK.

På uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering, SKB, ska Skanska projektera för en utbyggnad av det befintliga slutförvaret av låg- och mellanradioaktivt avfall i Forsmark. Det befintliga lagringsutrymmet är cirka 63 000 kubikmeter och ska nu utökas med cirka 117 000 kubikmeter uppdelat på olika underjordiska bergssalar.

Projektet är ett samverkansuppdrag i två faser, och nu är det klart att Skanska i samråd med SKB, valt att anlita Assemblin för projektering och framtagande av systemhandlingar i fas 1 avseende el, automation/styrsystem, sprinkler, ventilation samt värme och sanitet.

”Vi är mycket glada över förtroendet att få delta i detta spännande projekt. I uppdraget är säkerhet och kvalitet särskilt viktigt, vilket ställer särskilda krav på medarbetare och lösningar. Assemblin har den erfarenhet och kompetens som krävs, och vi ser fram mot att i nära samverkan med Skanska och SKB bidra till att utforma stabila och hållbara installationslösningar i Forsmark”, säger Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef på Assemblin El.

Projektering och planering i fas 1 startar omgående och kommer att pågå i cirka två år varefter produktionsfasen (fas 2) vidtar.

För mer information, kontakta:
Jonas Magnusson, marknadschef Assemblin El, +46 10 442 60 15, jonas.magnusson@assemblin.se
David Bindgård, regionchef Assemblin VS, +46 76 116 80 69, david.bindgard@assemblin.se
Joakim Wall, regionchef Assemblin Ventilation, +46 70 454 12 25, joakim.wall@assemblin.se
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, +46 10 475 39 48, asvor.brynnel@assemblin.se

 

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,6 miljarder kronor och cirka 7 100 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.