De fem viktigaste av tretton

Av våra tretton materiella hållbarhetsaspekter, som utifrån vår verksamhet och geografi är viktigast för oss att jobba med, har vi rankat fem som de mest väsentliga.

Hållbarhetsområdet är brett, och alla hållbarhetsfrågor är viktiga. Eftersom det är svårt att jobba med alla frågor samtidigt måste man kunna prioritera.

Med utgångspunkt i en väsentlighetsanalys baserad på kvantitativa intervjuer både med interna och externa intressenter har vi rankat våra tretton mest materiella hållbarhetsaspekter enligt metodologin i den internationella redovisningsstandarden Global Reporting Initiativ (GRI) 2021. I denna analys läggs särskild vikt vid mänskliga rättigheter. Utifrån denna väsentlighetsanalys har vi funnit att fem av dem är de mest prioriterade för oss att fokusera på.