Assemblin utför omfattande multiprojekt för AstraZeneca

Assemblin får uppdraget att ansvara för multidisciplinära tekniska installationer inom VS, el, ventilation, kyla och styr i ett nytt projekt vid AstraZeneca i Södertälje. Assemblin är generalentreprenör för projektet och i uppdraget ingår även ansvar för bygg, mark, smide, samordning samt etablering och logistik. Entreprenadsumman uppgår till sammanlagt cirka 165 MSEK.

Uppdraget gäller att uppgradera och säkerställa kylkapaciteten vid produktionsanläggningen i Gärtuna, Södertälje. Projektet innebär byte till nya kylmaskiner med tillhörande kringutrustning samt generell uppgradering av system för värme, ventilation, kraftförsörjning och belysning. Uppdraget omfattar även samtliga kringarbeten och material.

”Vi är mycket glada över att åter få förtroendet att utföra ett komplext projekt för AstraZeneca. Med detta uppdrag visar vi Assemblins styrka som multiteknisk partner för omfattande industriprojekt”, säger Andreas Aristiadis, vd och affärsområdeschef för Assemblin VS.

”Sedan tidigare uppdrag känner vi anläggningen i Gärtuna väl, vilket naturligtvis underlättar vår planering. Som generalentreprenör är det vårt ansvar att säkerställa en välbyggd och driftsäker anläggning för AstraZenecas läkemedelsproduktion”, säger Robin Wahlström, projektchef för Assemblin.

Produktionen startar i januari 2024 och projektet beräknas att avslutas under försommaren 2025.

Assemblin har även tecknat ett koncerngemensamt ramavtal med AstraZeneca som ger goda förutsättningar för samarbete i framtida projekt.

För mer information, kontakta:
Robin Wahlström, projektchef Assemblin, robin.wahlstrom@assemblin.se, +46 10 475 38 29
Jan Fälton, regionchef Assemblin El, jan.falton@assemblin.se, +46 10 472 30 05
Mats Stark, regionchef Assemblin Ventilation, mats.stark@assemblin.se, +46 10 452 72 52
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef på Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,
+46 70 600 73 21

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på drygt 14,6 miljarder kronor och cirka 7 100 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.