Industrihall, Veddesta

Multitekniska installationsprojekt behöver inte vara stora. I Veddesta industriområde i Järfälla norr om Stockholm ansvarar Assemblin för samtliga installationer när Novab bygger en industrihall. "Jag har varit imponerad av Assemblin hela vägen. Alla är måna om att det blir bra och att vi gör det tillsammans", säger beställaren Per-Axel Brånfelt på Novab.

I byggboden intill industrilokalen, som började byggas i maj, håller Per-Axel Brånfelt i ett UE-möte om installationerna. Här deltar projektledare, tekniker och montörer från Assemblins största teknikområden – el, VS, ventilation, sprinkler och fastighetsautomation – och dessutom från flera olika orter – Stockholm, Örebro, Västerås och Lidköping.

Att det blev just det här gänget i projektet beror på Lars-Erik Larsson, filialchef på Assemblin VS i Lidköping, som ursprungligen fick förfrågningen av Novab.

– Vi har aldrig beställt alla installationer från en och samma underentreprenör tidigare, men när Lars-Erik föreslog detta tyckte jag att det lät som en intressant idé och han började ta in offerter från sina kollegor inom Assemblin, berättar Per-Axel Brånfelt.

Sprinkler i Örebro och VS i Lidköping hade Novab haft kontakt med tidigare, medan Ventilation i Västerås och El och Automation i Stockholm var nya bekantskaper. Även inom Assemblin var flera i nätverket nya för varandra.

– De har verkligen känts som en grupp. När man jobbar med flera underentreprenörer samtidigt kan de skicka över saker på varandra. Men så har det inte varit i det här projektet. Här löser de småsaker mellan varandra och jag behöver inte agera mellanhand, säger Per-Axel Brånfelt. 

Mathias Carlsson, projektledare på Assemblin VS, håller med om att mycket har kunnat lösas smidigare när alla installatörer varit från samma företag.

– Det blir enklare för beställaren eftersom vi samordnar installationerna mer. En fördel för oss själva är att vi bygger upp ett vidare nätverk.

Per-Axel Brånfelt tycker att erfarenheten har varit positiv och tror att han kommer att vilja testa samma upplägg även på kommande projekt.

– Assemblin är stora, men jag har insett att det är ett företag uppbyggt av många små lokala enheter. För mig är det viktigt med personliga kontakter och nätverksbyggande, och det fungerar minst lika bra när man jobbar med Assemblin som med en mindre installatör.