Assemblin vinner multitekniskt installationsuppdrag i ny utvecklingsanläggning i Lund

Assemblin har fått i uppdrag av Skanska att utforma och installera el, värme, vatten, kyla och gas i en ny utvecklingsanläggning i Lund (kv. Höjdpunkten 5). Installationsuppdraget uppskattas till 85 MSEK.

Plats

På uppdrag av fastighetsbolaget Vectura ska Skanska bygga en ny anläggning om cirka 24 000 kvm med kontor, laboratorium och testmiljö. Markarbetet har påbörjats och byggnaderna beräknas stå färdiga mot slutet av 2025.

Nu står det klart att Assemblin har tecknat avtal med Skanska om att ansvara för el- och VS-tekniken i anläggningen vilket inkluderar utformning och installation av el-, kraft- och belysningssystemen samt värme-, vatten-, kyl- och gassystemen. Projekteringen ska vara klar i april 2024 och därefter vidtar installationsarbetet. Uppdragets totala ordervärde uppgår till cirka 85 MSEK.

”Assemblin har stor erfarenhet av projekt- och serviceuppdrag i säkerhetsklassade byggnader. I den här typen av projekt är det helt avgörande att vi har kompetent och pålitlig personal, men också att vi har bra rutiner och processer på plats samt en säker och stabil systemplattform, säger Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef på Assemblin El. 

”Vi är mycket glada över detta uppdrag, som ställer höga krav på säkerhet, kvalitet och redundans. Utmärkande för projektet är avancerade gassystem vilket kräver särskild kompetens. Detta blir ett av våra större just nu pågående installationsprojekten i södra Sverige, och vi ser verkligen fram mot att i nära samverkan med våra beställare och andra berörda få bidra till detta spännande projekt, säger Andreas Aristiadis, vd och affärsområdeschef på Assemblin VS.

För mer information, kontakta:
Johnny Wendel, regionchef på Assemblin El, johnny.wendel@assemblin.se, +46 10 472 49 01
Ola Lundh, regionchef på Assemblin VS, ola.lundh@assemblin.se, +46 10 475 12 58
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, +46 10 475 39 48, asvor.brynnel@assemblin.se

 

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,6 miljarder kronor och cirka 7 100 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.