Assemblin tar en ledande position inom fjärrvärme genom förvärv av Roslagens Värmemontage

Assemblin VS förvärvar Roslagens Värmemontage AB, med 48 kompetenta medarbetare och en årsomsättning på cirka 80 MSEK. Förvärvet är i linje med Assemblins strategi att växa inom områden som bidrar till samhällets omställning mot förnyelsebar energi, och innebär att Assemblin blir en av Sveriges ledande fjärrvärmeinstallatörer.

Roslagens Värmemontage har sedan 1988 byggt upp en väl fungerande verksamhet inom fjärrvärme, kyla och VA-entreprenader. Kontoret ligger i Järfälla men verksamheten bedrivs i Stockholm och Uppsala med omnejd samt i Örebro och Norrköping. 80 procent av omsättningen kommer från ramavtal med de stora fjärrvärmebolagen (EON, Stockholm Exergi, Vattenfall, SFAB, Norrenergi m.fl.).

– Vi är mycket imponerade av den höga kompetens som finns i Roslagens Värmemontage. Vi matchar varandra värderings- och kulturmässigt, samtidigt som vi kompletterar varandra geografiskt och kundmässigt. Vi är därför mycket glada över detta förvärv, som också innebär att vi blir det ledande bolaget inom fjärrvärme i Stockholmsregionen med omnejd och en av de största fjärrvärmeinstallatörerna i Sverige, säger Andreas Aristiadis, vd och chef för affärsområde Assemblin VS.

Roslagens Värmemontage utför kompletta rördragningar i kulvertar, inomhus, till pumpstationer och i pannbyggnader till energibolag och fastighetsbolag. Därutöver byter bolaget ut gamla värmeväxlare samt deltar vid nybyggnation av kompletta fjärrvärmecentraler och kylcenter till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och större industrier. I verksamheten finns också en serviceverksamhet som erbjuder drift- och underhåll samt beredskapstjänster inom energidistribution och produktionsanläggningar.

– Vi har utvecklat en stabil verksamhet och är stolta över den kompetens vi besitter, men vi tror att vi kan utvecklas bättre och expandera ytterligare i ett större sällskap. Assemblin har ett gott rykte på marknaden och har sedan tidigare visat att de vill satsa på fjärrvärme. Genom att utbyta erfarenheter och resurser kommer vi tillsammans att kunna fortsätta utvecklas inom fjärrvärmeområdet, säger Stefan Innala, vd på Roslagens Värmemontage.

För mer information om Roslagens Värmemontage, se www.roslagensvarmemontage.nu

För mer information, kontakta:

Andreas Aristiadis, vd för Assemblin VS, andreas.aristiadis@assemblin.se, +46 10 475 20 12

Stefan Innala, vd på Roslagens Värmemontage, stefan.innala@rvm.nu, +46 70 852 75 68

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 800 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.