Assemblin växer inom fjärrvärme genom förvärv

Assemblin stärker sin fjärrvärmeposition genom förvärv av inkråmet i Mälardalens Fjärrvärme Entreprenad AB med 11 medarbetare i Västerås.

Det svenska fjärrvärmenätet är en viktig faktor i Sveriges energipolitik och omställning till fossilfri uppvärmning. Det är ett kostnadseffektivt sätt att distribuera miljövänlig energi som kan användas på flera sätt och i flera byggnader framöver. Fjärrvärme är en växande marknad för Assemblin som nu stärker sin marknadsposition i Mälardalen. 

– Fjärrvärmemarknaden är en spännande marknad med tillväxtpotential. Vi är mycket imponerade av den samlade kunskap och erfarenhet som finns i Mälardalens Fjärrvärme Entreprenad AB, och vi ser detta som ett bra tillägg till den plattform som vi skapade i Mälardalsområdet i och med förvärvet av Industri- och Värmemontage Werme AB (IVM) år 2019, säger Andreas Aristiadis, vd och affärsområdeschef för Assemblin VS.

Mälardalens Fjärrvärme Entreprenad AB har spetskompetens inom fjärrvärme och kulvertjobb. Bland kunderna märks främst Mälarenergi.

För mer information, kontakta:

Andreas Aristiadis, VD Assemblin VS, andreas.aristiadis@assemblin.se, +46 10 475 20 12

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70 600 73 21