Träffpunkt Stadshagen

Assemblin utförde en generalentreprenad inom elinstallationer när den nya Stadsskogenskolan i Alingsås byggdes 2012. I uppdraget levererades installation av kraft och belysning, en omfattande säkerhetsdel samt lösningar för brand- och inbrottslarm.

Där ingick bland annat ett talande utrymningslarm. Installation av passersystem, telekom-lösningar och datanätverk har också utförts av Assemblin. Utmaningen i projektet var omfattningen av de många delarna som ingick i entreprenaden och samordningen av dessa. Skolan ingår i Alingsås kommuns stora satsning på miljö och skolan uppförs med passivhusteknik. Som första skolbyggnad i Norden är den certifierad som nollenergihus och har en stor solcellsanläggning på taket. Under hela projektet har man lagt tonvikt på närmiljön, det har varit viktigt att integrera skolan på ett naturligt sätt i omgivningen.