MAX IV

Assemblins installationer har infriat de mycket höga kraven på exakta flöden, temperaturer och vibrationsfrihet i den känsliga forskningsmiljön på MAX IV utanför Lund.

Plats
Uppdragsgivare
  • Max IV/Peab/Wihlborgs

– MAX IV är en fantastisk forskningsanläggning. Assemblin har med stort engagemang medverkat genom hela byggprocessen – från förstudier, projektering och konstruktion till montering av ventilations- och VS-system, säger Ulrika Hallengren, vars arbetsgivare Fastighets AB ML4 bildats gemensamt av Peab och Wihlborgs.

Hyresgäst i den unika anläggningen är Lunds universitet, som i sin tur är värd för den nationella forskningsanläggningen MAX IV-laboratoriet. I detta laboratorium kommer forskare från hela världen att bedriva spetsforskning inom partikelfysik.  Anläggningen omfattar drygt 15 hektar och här ska upp till 2 000 forskare göra nya upptäckter kring materians minsta beståndsdelar.

Sänder ut synkrotronljus

I anläggningen finns en 420 meter lång och tio meter bred tunnel med en linjäraccelerator. Här ”skjuts” elektroner ur en elektronkanon och accelereras upp till nära ljusets hastighet. Elektronerna åker vidare in i två lagringsringar – med omkrets på 96 respektive 528 meter, större än Colosseum i Rom. Med hjälp av magneter styrs elektronerna runt i lagringsringarna. När elektronerna böjs sänder de ut synkrotronljus med vars hjälp forskarna kan studera hur materian är uppbyggd, molekyl för molekyl, atom för atom. Forskningsresultaten kommer att användas bland annat till utveckling inom biomedicin och klimatforskning, och för att få fram nya material för exempelvis batterier, solceller och lysdioder.

Förutom forskningsbyggnaderna ingår även bland annat kontor, teknikbyggnader och ett besökscentrum i MAX IV.

– MAX IV har varit ett helt unikt bygg- och installationsprojekt. Vi blev involverade redan under förstudierna år 2011 och har därmed kunnat vara med och påverka lösningarna inom VS och ventilation från allra första början, säger Ola Lundh, filialchef på Assemblin VS.

– Det har varit ett partneringprojekt med Peab som totalentreprenör. Vi har haft ett mycket öppet och nära samarbete med alla involverade aktörer – från byggherren och forskarna som ska använda anläggningen till alla konsulter och entreprenörer, berättar Eddie Mårtensson, projektledare på Assemblin Ventilation.

En av de största utmaningarna är att installationerna måste vara i princip helt vibrationsfria för att inte störa de mycket känsliga forskningsprocesserna. Vibrationen får i vissa delar av lokalerna vara maximalt 25 nanometer (0,000 000 025 meter).

– Här har Assemblin tillsammans med andra experter byggt den ena prototypen efter den andra i en testanläggning innan den slutgiltiga lösningen fastställdes. Ingen hade tidigare gjort något liknande, säger Ulrika Hallengren.

– Lösningen blev bland annat att hänga upp anslutningar till pumpar och aggregat i gummislangar för att undvika pulsationer som skulle kunna orsaka vibrationer, berättar Eddie Mårtensson.

Tre olika kylsystem

Kraven på exakta flöden och temperaturer har också ställt extrema krav på Assemblins ventilations- och VS-installationer. Processen i forskningsanläggningen alstrar så mycket värme att det inte behövs något värmesystem. I en energicentral produceras kyla för olika behov i forskningsprocesserna. Överskottsvärme levereras till fjärrvärmenätet och vid mycket extrem kyla kan fjärrvärme tas emot.

Det finns tre olika kylsystem med olika fram- och returledningstemperaturer, anpassade för uppvärmning och olika forskningsprocesser. Dessa kompletteras med fläktluftkylare.

– Temperaturen i vissa forskningszoner får inte skilja sig mer än max en grad i rum med takhöjd på fem meter. Det ställer mycket höga krav på exaktheten i kyl- och klimatsystemen. Vi har fått prova oss fram för att hitta rätt lösningar som ger exakt de flöden som krävs för att hålla rätt temperaturer, berättar Ola Lundh.

– Det slutgiltiga utvecklingsarbetet har ofta skett parallellt med monteringen av installationerna. Detta i kombination med stora utmaningar i bygglogistiken har ställt stora krav på våra montörer. Assemblin har haft upp till cirka 50 kvalificerade montörer på plats i MAX IV. Alla har gjort ett fantastiskt jobb, säger Eddie Mårtensson

– Som flest har över 400 personer arbetat på plats samtidigt. Alla har samarbetat och dragit åt samma håll. I samverkansgrupperna har vi kunnat diskutera olika lösningar där vi och alla andra aktörer löpande kunnat föra fram sina idéer och speciella kunskaper. Det har varit partnering när det fungerar som allra bäst och alla mål vad gäller ekonomi, tid och kvalitet har infriats, säger Ola Lundh och avslutar:

– Vi tar med oss en lång rad värdefulla erfarenheter från detta uppdrag till kommande projekt.