HSB Living Lab

När Årets Bygge-nominerade experimenthuset HSB Living Lab blev verklighet, var det Assemblin som stod för el och ventilation – från projektering till montering.

Plats
Uppdragsgivare
  • Swedish Modules/Peab

Experimenthuset HSB Living Lab vid Chalmers i Göteborg blev inflyttningsklart under sommaren 2016. Här ska HSB, i samverkan med Chalmers och andra aktörer, bedriva forskning om hur framtidens hållbara boende ska utformas och hur byggprocessen kan effektiviseras.

Att det blev ett modulhus beror på att det ska vara enkelt att modifiera byggnaden, som att byta ut och testa olika material och system.

Huset, som nominerades till Årets Bygge 2017, har stålstomme och består av 44 olika moduler i fyra våningar.

– Att vi jobbat med el, ventilation och vs i moduler inom off shore-industrin gjorde att konsulterna i Living Lab-projektet ville ha med oss i projekteringen, berättar Tommy Höglund, filialchef på Assemblin El. 

Erfaren nyckelperson

Assemblin arbetade sedan med installationerna gällande el och ventilation både i Swedish Modules fabrik i Emtunga och vid monteringen av byggnaden på Chalmers-området.

– Vår medarbetare Jörgen Pärnaste, med stor erfarenhet av modulbyggande till oljeborrplattformar, fick rollen som samordnare för installationsmontagen under produktionen i fabriken. Han var dessutom platschef för installationsarbetet då huset sattes samman på plats, berättar Per-Ola Frisk, filialchef på Assemblin Ventilation. 

Utmaningar och lösningar

Utmaningarna har varit många och speciella för alla inblandade parter under produktionen – som haft Swedish Modules och Peab som byggentreprenörer.

– En utmaning har varit att åstadkomma bra skarvar under fabriksbyggandet, för att göra monteringen på plats så smidig som möjligt. I monteringsarbetet har det varit extra angeläget med snygga och tydliga installationer, eftersom mycket ska vara synligt bakom glasytor. De som medverkar i forskningen ska ju kunna se och diskutera systemen i huset, säger Per-Ola Frisk.

– Dessutom präglas hela huset av energieffektivitet. Det har ställt höga krav på val av till exempel don och aggregat i ventilationssystemet. I systemet finns dessutom cirka 7 000 mätpunkter så att forskarna mycket noga ska kunna följa flöde, tryck och fuktnivå i luften i varje lägenhet. Det arbetet har skett i nära samverkan med forskarna på Chalmers. 

Tidspress och god samverkan

Inom el har Assemblins uppdrag omfattat kraft, belysning, tele, data, brandlarm och passersystem.

– Vi har även dragit fram kraft för byggnadens energistyrsystem, som levererats av KTC, och hjälpt Chalmers tekniker med kablage till deras testutrustningar, säger Tommy Höglund.

Han pekar också på att det tuffa tidschemat varit en speciell utmaning i projektet:

– Att samordna alla aktörer i modulfabriken och under de få dagar vi monterade huset på plats, ställde höga krav på oss alla. Men det har gått bra tack vare ett mycket gott samarbete, och våra montörer inom både ventilation och el har gjort ett jättefint jobb. Vi har hittat nya lösningar tillsammans.