Akut- och infektionskliniken UMAS

Assemblin ansvarade för ventilationen på Akut- & Infektionskliniken, UMAS.

Plats
Uppdragsgivare
  • Peab

Akutmottagningen anpassades efter framtidens krav på högintensiv akutvård. Infektionskliniken har utformats för att kunna hantera nya sjukdomar som SARS och ebola.

Byggherre var Regionfastigheter Sverige AB. I januari 2008 påbörjades en om- och tillbyggnad och 2011 stod de nya lokalerna klara. Byggentreprenör var Peab.