Stora Tullhuset

En ny användning av den historiska byggnaden Stora Tullhuset söktes i Stockholm vilket ledde till att en omfattande ombyggnation inleddes 2007 för att rymma plats för Fotografiska museet.

Assemblin fick uppdraget att leverera kraft- och belysning samt en komplett säkerhetslösning innehållande brand-, inbrotts- och utrymningslarm samt passagesystem och teledatanätverk. Assemblin installerade sprinkler i byggnaden.

På ett flertal ställen i byggnaden fick installationerna anpassas så att de inte störde det visuella intrycket, vilket var mycket viktigt för kunden.

Ombyggnaden fick ett fint erkännande. År 2011 fick Stockholms Hamnar motta Byggmästareföreningens pris, ROT-priset, för årets bästa ombyggnadsprojekt i Stockholm. Assemblin var en av de aktörer som gjorde detta möjligt.