Framtidens kontorshus med hälsa och välmående i fokus

Assemblin ansvarade för ventilationsinstallationerna i projektet Epic, ett nytt kontorshus i Malmö med höga ambitioner inom hållbarhet och arbetsmiljö. I tävlingen Årets bygge 2021 utsågs Epic till vinnare i kategorin Hotell och kontor.

Plats
Uppdragsgivare
  • Skanska

Foto: Felix SundbÄck

I centrala Malmö, intill hamnområdet och ett stenkast från centralstationen, står Skanskas nya kontorshus Epic klart sedan hösten 2020. Byggnaden är ett exempel på nytänkande och hållbarhet i byggbranschen, där Skanska redan från början lade grunden till att Epic skulle bli en hälsosam arbetsplats med människans välmående i fokus. Det resulterade i att projektet är certifierat enligt Well Building Standard, en certifiering som syftar till att förbättra hälsa och välmående för dem som lever och vistas i olika bebyggda miljöer.

Assemblin har ansvarat för installation av ventilationen, som består av ett ringmatat kanalsystem med lågt tryckfall och jämn tryckfördelning. Detta leder till ett behagligt inneklimat och ett energisnålt system.

Epic består av två huskroppar med sex våningar som binds samman av ett grönskande atrium, som bildar en länk mellan ute och inne. Byggnaden har planerats för att uppmuntra brukarna till en hälsosam livsstil. Här är det lätt att välja trapporna istället för hissen, det finns cykelhotell med omklädningsrum och dusch och den som reser med tåg har en kort promenad från stationen. Strax utanför huset finns ett promenadstråk längs med kajen som inbjuder till såväl rörelse som vila. 

Skanskas produktionsteam på projekt Epic är nominerat till branschinitiativet Håll Nollans arbetsmiljöpris 2021, som en av tre finalister. Teamet arbetade hårt med beteendeförändringar och en gemensam målbild om att skapa säkrast möjliga arbetsplats, fri från olyckor och där man klarat 100 000 arbetade timmar utan en enda olycka.

Dessutom utsågs projektet till vinnare i Årets bygge 2021 i kategorin Hotell och kontor.