Norra Djurgårdsstaden

Assemblin var med från start i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och befäste därmed sin ställning som ledande installationsföretag på bostadsmarknaden i Stockholm.

Plats
Uppdragsgivare
  • Norra Djurgårdstaden/MVB Öst Bygg AB

I kvarteret Skuleskogen byggdes under 2012-2013 tre flerfamiljshus med 129 lägenheter, där Assemblin svarade för installationer för värme och sanitet. Assemblin utförde även installationer i garage, värmeundercentraler, fläktrum och förrådsutrymmen. Uppdraget innebar att Assemblin utmanades att hitta lösningar som motsvarade de högt ställda kraven på miljöhänsyn.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Planeringen för området sträcker sig ända fram till 2025. Genom innovativ miljöteknik och kreativa lösningar är stadsdelen ett skyltfönster för hållbart byggande.