Tranås Energi

Assemblin svarade för rörentreprenaden i Tranås Energis nya kraftvärmeverk, som invigdes i slutet av 2014. Projektet var Tranås kommuns största investering hittills och med den nya pannan blir både den el och värme som produceras till 100 procent förnybar.

Uppdragsgivare
  • Tranås Energi

Den nya biopannan har en kapacitet för 25 MW, varav 7 MW el. I kraftvärmeverket ingår stora mängder industrirör av olika dimensioner - ångledningar, kondensledningar, matarvattenledningar, fjärrvärmeledningar, tryckluft och sotånga.

Projektet innebar mycket och kvalificerad svetsning i trånga utrymmen. Vissa delar krävde värmebehandling under och efter svetsning. Kraven på dokumentation och spårbarhet var höga. En del av arbetet utfördes som prefab vid Assemblins verkstad i Göteborg. Som mest var 25 montörer och svetsare engagerade i projektet.