Ägare och styrelse

Om Triton

Building better businesses

Assemblin ägs av Triton sedan 2015.

Triton är ett internationellt investmentbolag som grundades 1997. Bolagets målsättning är att bidra till skapandet av bättre företag genom långsiktiga partnerskap.

Triton investerar i mellanstora företag med huvudkontor i Europa som är aktiva inom sektorerna industri, affärstjänster och konsument/hälsa.

Tritons fonder har omkring 100 investerare, vilka inkluderar bland andra pensionsfonder, statsägda förmögenhetsfonder, försäkringsbolag och stiftelser. Triton tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning vid investeringsbedömningar och beslutsfattande, vilket gynnar långsiktigt värdeskapande.

Sedan starten har Triton slutfört mer än 60 investeringar och stöttat mer än 260 förvärv.

För mer information, vänligen besök: www.triton-partners.com

Styrelse

 • Styrelseordförande

  Mats Wäppling
  Ägare och styrelse

  Visa CV

  Född: 1956      

  Roll: Styrelseordförande sedan 2017.

  Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

  Arbetslivserfarenhet: Från 2007 till 2012 var Mats vd och koncernchef för Sweco. Dessförinnan arbetade han som vice vd för NCC efter många år på Skanska, där han avslutade sin karriär som vice vd.

  Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordföranden i Vasakronan, Nordic Modular Group, PKM Invest och Campus X. Styrelseledamot i Pandox, Vesper och Ramudden.

 • Styrelseledamot

  Leif Gustafsson
  Ägare och styrelse

  Visa CV

  Född: 1967

  Roll: Styrelseledamot sedan 2017.

  Utbildning: Byggnadsingenjör, marknadsekonom IHM.

  Arbetslivserfarenhet: CEO på Cramo Group sedan 2016. CEO på Stena Recycling International 2012 - 2016, vd på Stena Recycling AB 2008 - 2012. Divisionschef ABB 1999 -2003.

  Andra nuvarande uppdrag: President och CEO, Cramo Group, Styrelseledamot på ERA (European Rental Association). Member of Board of Trustees på SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). 

 • Styrelseledamot

  Mats Jönsson
  Ägare och styrelse

  Visa CV

  Född: 1957      

  Roll: Styrelseledamot sedan 2017.

  Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).                 

  Arbetslivserfarenhet: Vd och koncernchef i Coor Service Management. Olika befattningar inom Skanska inklusive vd och koncernchef Skanska Services.

  Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Logent och Lekolar. Styrelseledamot i Coor Service Management och NCC. 

 • Styrelseledamot

  Young Kim
  Ägare och styrelse

  Visa CV

  Född: 1985      

  Roll: Styrelseledamot sedan 2015.

  Utbildning: Masterexamen i fysik, Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

  Arbetslivserfarenhet: Idag är Young Kim Investment Professional på Triton. Tidigare erfarenheter från Credit Suisse och Stella Capital Advisors.

  Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Mehiläinen. 

 • Styrelseledamot

  Anders Thulin
  Ägare och styrelse