Ägare och styrelse

Tritons fonder investerar i och stödjer en positiv utveckling i medelstora företag i norra Europa, främst industribolag, tjänsteföretag samt verksamheter inom konsument- och hälsovårdssektorerna.

Triton grundades 1997, och har som målsättning att utveckla bättre verksamheter på lång sikt. Triton har för närvarande 36 portföljbolag som totalt omsätter cirka 13,2 miljarder euro och har cirka 89 000 anställda.

För mer information: www.triton-partners.com

Styrelse

 • Styrelseordförande

  Mats Wäppling
  Ägare och styrelse

  Visa CV

  Född: 1956      

  Roll: Styrelseordförande sedan 2017.

  Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

  Arbetslivserfarenhet: Från 2007 till 2012 var Mats vd och koncernchef för Sweco. Dessförinnan arbetade han som vice vd för NCC efter många år på Skanska, där han avslutade sin karriär som vice vd.

  Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordföranden i Vasakronan, Nordic Modular Group, PKM Invest och Campus X. Styrelseledamot i Pandox, Vesper och Ramudden.

 • Styrelseledamot

  Carl-Johan Falkenberg
  Ägare och styrelse

  Visa CV

  Född: 1975      

  Roll: Styrelseledamot sedan 2015.

  Utbildning: Företagsekonomi, Stockholms universitet.

  Arbetslivserfarenhet: Idag är Carl Johan Investment Professional på Triton Advisers (Sweden) AB. Tidigare erfarenhet från Credit Suisse samt ABB.

  Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Kährs. 

 • Styrelseledamot

  Leif Gustafsson
  Ägare och styrelse

  Visa CV

  Född: 1967

  Roll: Styrelseledamot sedan 2017.

  Utbildning: Byggnadsingenjör, marknadsekonom IHM.

  Arbetslivserfarenhet: CEO på Cramo Group sedan 2016. CEO på Stena Recycling International 2012 - 2016, vd på Stena Recycling AB 2008 - 2012. Divisionschef ABB 1999 -2003.

  Andra nuvarande uppdrag: President och CEO, Cramo Group, Styrelseledamot på ERA (European Rental Association). Member of Board of Trustees på SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). 

 • Styrelseledamot

  Mats Jönsson
  Ägare och styrelse

  Visa CV

  Född: 1957      

  Roll: Styrelseledamot sedan 2017.

  Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).                 

  Arbetslivserfarenhet: Vd och koncernchef i Coor Service Management. Olika befattningar inom Skanska inklusive vd och koncernchef Skanska Services.

  Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Logent och Lekolar. Styrelseledamot i Coor Service Management och NCC. 

 • Styrelseledamot

  Young Kim
  Ägare och styrelse

  Visa CV

  Född: 1985      

  Roll: Styrelseledamot sedan 2015.

  Utbildning: Masterexamen i fysik, Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

  Arbetslivserfarenhet: Idag är Young Kim Investment Professional på Triton. Tidigare erfarenheter från Credit Suisse och Stella Capital Advisors.

  Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Mehiläinen. 

 • Styrelseledamot

  Anders Thulin
  Ägare och styrelse