Coop Logistik

Armaturinstallation på Coop i Västerås utfördes av Assemblin under full lagerdrift hos kunden. Underhållskostnaderna för belysningen minskade i kyllagren, då färre lysrör med längre livslängd, ger färre byten.

Plats
Uppdragsgivare
  • Coop Logistik Västerås

Viktigt att notera är att armaturen aldrig regleras ner till lägre än 10 procent. Ett skäl är säkerhet, man önskar att lagret har ett visst kvarvarande ledljus även i de ytor som inte används för tillfället.

Ljusreglering i ett kylrum (+2 grader) ställer stora krav på tekniken. Tidigare ansågs en ljusreglering av kylda utrymmen som tekniskt och ekonomiskt ogenomförbart. En viktig faktor att tänka på är att i ett kylrum måste överskottsvärmen från armaturen kylas bort.

En effektivare armatur och ljusskälla ger cirka 20 procent elenergibesparing. Armaturen måste vara smalstrålande för att klara den kalla omgivningen. Själva ljusregleringen bidrar med ytterligare 50 procent elenergibesparing.