Bromma Center

Assemblin fick uppdraget att anpassa en K-märkt hangar till ett modernt varuhus på ett strategiskt läge - Bromma Center. Ordervärdet uppgick till cirka 60 MSEK, exklusive hyresgästanpassningar.

Fastighetsägare är KF Fastigheter. Bromma Center omfattar cirka 35 000 kvm affärsyta och ett 80-tal hyresgäster.

Assemblin svarade för samtliga rörinstallationer gällande värme, sanitet, kyla och sprinkler. Vi var totalentreprenör för denna samverkansentreprenad, vilket innebar att man ansvarade för såväl projektering som utförande.