Tvärbanan

Assemblin utförde under 2012-2013 ett omfattande installationsprojekt vid bygget av Tvärbanans förlängning till Solna. Under arbetet fördes en öppen och konstruktiv dialog med beställaren Siemens för att hela tiden optimera framtida anläggningar och arbetsmetodik.

Erbjudande
Plats
Uppdragsgivare
  • Stockholms lokaltrafik/Siemens

Assemblin har stor erfarenhet av att arbeta med likriktarutrustning och de grova kablarna i anläggningar för spårbunden trafik. Även brandlarm, belysning och fiber har Assemblin installerat på anläggningar för Stockholms Lokaltrafik. Här handlade det om avancerade installationer där utmaningen var att optimera driftsäkerheten.

Assemblin har under många år tillverkat och levererat kontrollutrustning, utfört montage och installation av kraftförsörjningsutrustning och likriktarstationer inom spårbunden infrastruktur i nära samarbete med Siemens i Solna. Flera av Assemblins tekniker i Solna är certifierade på Siemens gasisolerade ställverk.