Citytunneln

I samband med bygget av Citytunneln i Malmö tecknade Assemblin kontrakt för flera entreprenader i det gigantiska projektet som förnyade Malmös infrastruktur.

Plats
Uppdragsgivare
  • Citytunneln/Trafikverket

Vårt uppdrag omfattade anläggningar för värme, sanitet, kyla, luftbehandling, brandventilation samt brandposter för vattensläckning. Installationerna utfördes vid anläggningarna på stationerna Malmö Central Nedre, Triangeln och Hyllie, angreppsschakten vid Kung Oskars väg och Stadiongatan samt i portalen vid Holma. Assemblins arbete med Citytunneln pågick under cirka två års tid.

Logistiken var en stor utmaning med två underjordiska stationer, stora mängder material, stora pumpar och tunga lyft.  Det ställdes också mycket höga krav på säkerhet under byggtiden och en mängd tester utfördes innan förbindelsen slutligen kunde öppnas i december 2010.