Bomhus Energi

Under det samägda namnet Bomhus Energi AB byggdes biokraftvärmeverket som försörjer Korsnäs och andra industrier med energi. Kraftverket tryggar också försörjningen av miljövänlig värme i Gävles fjärrvärmenät.

Plats
Uppdragsgivare
  • Bomhus Energi

Projektet har utförts efter en mycket tuff tidplan och är väldigt omfattande med stora krav på logistiken. Anläggningen ligger inne på Korsnäs industriområde och arbetet utfördes till stor del utomhus i en kustnära miljö där det ofta är fuktigt och blåser.

Assemblin ansvarade för all el- och instrumentering inom dessa områden förutom jobb i direkt anslutning mot pannan, vilka utfördes av pannleverantören. I vårt åtagande ingick också en kraftentreprenad. Vi hade som mest cirka 60 elektriker på plats. Assemblin har god elteknisk bredd och erfarenhet av stora industriprojekt.