Bovieran

Bovierans fastigheter för bostäder innehåller ett koncept med en mängd växter och att det ska kännas som att bo på Rivieran, fast i Sverige. Växterna är känsliga, de ska ha rätt temperatur och luftfuktighet året runt.

Plats
Uppdragsgivare
  • Bovieran

I Bovierans affärsidé finns att anläggningarna ska vara helt identiska för att kunna erbjuda ett kostnadseffektivt boende. Därför sökte Bovieran samarbetspartners med stor erfarenhet och bredd.

Från Bovierans första anläggning har Assemblin varit en samarbetspartner, där företagen tillsammans utvecklat konceptet. Allt eftersom samarbetet med Bovieran har utvecklats, har vi fått ett större förtroende. Fortlöpande ger vi på Assemblin förslag till förädling av anläggningarna i löpande drift och inför nybyggnation.

Vi har nästan 40 års erfarenhet av fastighetsautomation och är fabrikatsoberoende. Bovieran menar att vi har bra kundfokus och engagemang samt tar ansvar för att kundens anläggning får en god funktionalitet.