Smarta, hållbara VS-installationer

Våra installationer finns i alla slags byggnader och anläggningar - över hela landet. Vi har kapacitet att genomföra såväl enklare som omfattande och komplexa VS-installationer i samband med nybyggnation eller renovering.

Genom att ständigt utveckla vår kompetens och vår verksamhet skapar vi smarta och hållbara VS-installationer, samtidigt som vi tar ansvar för miljön och samhället omkring oss. 

VS-installationer för alla typer av projekt

När du anlitar oss kan du förvänta dig spetskompetens och hög servicegrad vare sig det gäller mindre uppdrag eller större entreprenader. Vi har lång erfarenhet av olika typer av byggnader som bostäder, kontor, hotell och skolor, men också mer komplexa eller känsliga miljöer som tunga industrianläggningar, sjukhus och läkemedelsindustrin. Skräddarsydda lösningar för VS-installationer är vardag för oss.

Tillsammans med andra teknikområden inom Assemblin deltar vi också gärna i multidisciplinära samarbeten, och allt oftare i partneringsamarbeten. Vi har kapacitet att utföra entreprenader efter färdiga handlingar eller som totalentreprenör efter egna förslag. Våra kvalificerade konstruktörer har stor erfarenhet av olika uppdrag och skapar energieffektiva och väl fungerande lösningar utifrån gällande lagstiftning och projektspecifika krav.

Kompetens och struktur för en säker leverans

Assemblin arbetar aktivt med att attrahera, rekrytera och behålla branschens bästa medarbetare. Vi har ett väl utvecklat kompetensutvecklingsprogram för alla yrkesgrupper, inte minst projektledare, och självklart är våra medarbetare certifierade enligt branschreglerna för Säker Vatteninstallation.

Vi arbetar strukturerat enligt väl dokumenterade processer med fokus på kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi, och utvärderar ständigt nya metoder och produkter. Detta bidrar till att vi genom åren byggt upp stor kompetens och erfarenhet inom VS-installationer vilket är en trygghet för våra kunder.

Komplett erbjudande

Assemblin är en komplett installationspartner med kunskap inom alla teknikområden. Inom värme och sanitet finns näraliggande teknikområden som vi ofta koordinerar: 

Vi tar också gärna ansvar för att optimera VS-installationerna även i driftfasen genom en dedikerad serviceverksamhet.

Kontakta våra experter