Assemblin får utökat installationsuppdrag i forskningsanläggningen ESS

Assemblins pågående installationsuppdrag på den europeiska forskningsanläggningen ESS i Lund har utökats med ytterligare eluppdrag, den här gången direkt för ESS. Det nya uppdraget är värt cirka 200 MSEK och löper i två år.

Vid uppförandet av den nya forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source) i nordöstra Lund har Assemblin haft ett övergripande ansvar för installationsdelarna inom el, brandlarm och ventilation sedan 2015. Bygget av anläggningen har delats upp i etapper, och senast kring årsskiftet fick Assemblin ett tilläggsuppdrag av Skanska avseende installation av avancerad elutrustning i den första delen av den 537 meter långa acceleratortunneln. Nu står det klart att Assemblin även får förtroendet att göra elarbeten i den resterande delen av tunneln. Uppdragsgivare är European Spallation Source ERIC. ESS kommer från 2023 att leverera forskning i världsklass och öppna vägen för forskningsgenombrott inom områden som miljö, hälsa, material och energi.

– Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över detta utökade förtroende. ESS är en av världens mest avancerade forskningsanläggningar, vilket ställer höga krav på oss som leverantör. I den här typen av projekt är kompetens och erfarenhet helt avgörande, och vi hade inte fått detta uppdrag om inte ESS varit nöjda med vårt tidigare arbete, säger Niclas Micha, affärsutvecklare på Assemblin El.

Uppdraget kommer att sysselsätta cirka 50 montörer i två år.  Det nya kontraktet omfattar installation av avancerad elutrustning i anläggningens acceleratortunnel. Uppdraget inkluderar kanalisation (alla typer), kabeldragning och anslutning av kontakter, jordning av utrustning och tillhörande arbete. Arbetet inkluderar arbete på alla spänningsnivåer som finns i anläggningen.

– Sammantaget kommer vi att dra cirka 715 000 meter kabel vilket kräver omkring 16 000 kablar samt 25 000 kontakter. Installationerna sker i en känslig industriell miljö som ställer särskilda krav på valet av kablar och kontakter. Det är en utmaning som vi tar på stort allvar. Det här är ett prestigeuppdrag som befäster vår position som den marknadsledande aktören inom elteknik, säger Fredrik Allthin, vd och chef för på Assemblin El.

För mer information, kontakta:

Niclas Micha, affärsutvecklare på Assemblin El, niclas.micha@assemblin.se, +46 10 200 74 16

Rolf Grahl, projektchef Assemblin El, Malmö, rolf.grahl@assemblin.se, +46 10 472 51 65

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70 600 73 21

Om ESS

Den flervetenskapliga forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla och kommer att möjliggöra vetenskapliga genombrott inom materialforskning och life science. ESS kommer att innebära helt nya och oöverträffade forskningsmöjligheter för forskare från hela världen, till gagn för utvecklingen av bland annat bättre batterier, nya mediciner och mer hållbara material. ESS är en internationell forskningsinfrastruktur med medlemsländer över hela Europa. Läs mer på ess.eu.

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.