Whiskydestilleri sätter Arboga på kartan

Näringslivet i Arboga fick ett intressant nytillskott i början av året, då ett nybyggt whiskydestilleri färdigställdes i stadens Teknikpark. Assemblin fick en nyckelroll i projektet med installationer för el, automation, styr och övervakning. Uppdraget innebar inkoppling och driftsättning av styranläggning och utrustning som t ex whiskypannor, maltkvarn och mäsktunna.

Arboga ligger strategiskt placerad mellan Örebro och Eskilstuna och är känd för den välbevarade stadskärnan som är klassad som riksintresse. Fast många av oss kanske först tänker på Arbogapastej. Idag bor 14 000 personer här och staden hyser flera internationella företag. Nu blir staden säkert uppmärksammad även för den ädla dryck som nyligen börjat produceras här.

Experiment med whiskey

Det är företaget Agitator Whiskymakare som ligger bakom satsningen med egen produktion av maltwhisky i staden. Agitator beskriver sitt varumärkes positionering på marknaden som ”ett experimentvilligt svenskt destilleri som överraskar med spännande nya produkter och ifrågasätter konventionerna utan att någonsin tumma på produktkvaliteten”.

– Destilleriet har flera världsunika lösningar, och automationsgraden är betydligt högre än i andra destillerier av den här storleken. Den tekniska lösningen är avancerad och helt ny både för oss och för övriga inblandade. Utrustningen kommer från både Tyskland och Italien och vi skulle inte bara tolka deras ritningar och kretsscheman, som är helt annorlunda uppbyggda än våra, utan även samordna funktionerna sinsemellan, berättar projektledaren Amanda Andersson från Assemblin El i Örebro.

Icke-hörande bäst på kommunikation

Destilleriytan är endast ca 350 kvm stor. På den begränsade ytan har Assemblin dragit ut ca 10 000 meter kabel och gjort nära 3 000 inkopplingar av allt från termometrar, tryckgivare, pumpar, flödesräknare och reglerventiler.

– En av de största utmaningarna var att samordna med de andra yrkesgrupperna. Eftersom både italienarna och tyskarna talade bristfällig engelska var det inte helt enkelt att kommunicera med dem. Detta skötte dock vår ledande montör Bo Sundelund med bravur. Han är själv inte hörande, men var den som bäst förstod och gjorde sig förstådd, fortsätter Amanda Andersson.

Noga med säkerheten

En annan utmaning var att göra genomtänkta och så osynliga installationer som möjligt. Det som tog mest tid i anspråk var att bygga kabelvägar som fungerar, men inte sticker ut. Dessutom gällde det att hålla koll på alla regelverk eftersom det både räknas som en form av livsmedelsproduktion och explosiv anläggning när man producerar sprit.

– Att vi på Assemblin blev utvalda som entreprenör beror inte enbart på att vi förstås har en bred kompetens inom el och styr, utan att vi dessutom hade kunskap och resurser att utföra uppdraget. Andra tillfrågade elföretag tackade nej. Vi har nu en tät kommunikation med Agitator och har i efterhand varit där och utfört både eljobb och kompletterande styrjobb, avslutar Amanda Andersson.

 

Bildtext: 

Från vänster: Amanda Andersson (projektledare), Erik Trygg (montör), Delshad Morad (montör), Emil Nordén (montör), Nicklas Thomasson (servicechef), sittande: Bo Sundelund (ledande montör)