Assemblins Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2018 har publicerats

Rapporten beskriver Assemblins verksamhet, strategi och utveckling för verksamhetsåret 2018, och finns nu tillgänglig som en digital version på assemblin.se.

I början av maj publiceras även en engelska version. Assemblins svenska Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2018 finns också att beställa som trycksak via info@assemblin.se.

Om Assemblinkoncernen

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt.

Vi har en omsättning på drygt 8,2 miljarder kronor och cirka 5 700 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden.

Läs mer på assemblin.se.