Assemblin ansvarar för tunnelventilation i Förbifart Stockholm

Assemblin har tilldelats ett omfattande ventilationsuppdrag i infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm. Uppdraget omfattar projektering, installation samt drift och underhåll av ventilation i tunnlar. Kontraktet har ett ordervärde på 520 miljoner kronor.

Förbifart Stockholm, och den nya dragningen av E4 som ska avlasta såväl Essingeleden som innerstaden, är ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige någonsin.

Trafikverket och Assemblin Ventilation har skrivit kontrakt gällande Förbifart Stockholm Entreprenad 903. Uppdraget omfattar ansvaret för tunnelventilation. Bland annat ingår montering av cirka 200 fläktar i körbanorna och 17 fläktstationer för brand och avgaser samt intern styrning av ventilationen.

Uppdraget startar under våren 2019 med en projekteringsfas. Utförandefasen pågår under 2022-2024, följt av en testfas fram till trafikstart 2026. I uppdraget ingår även ansvar för drift och underhåll under de första två åren efter trafikstart. Assemblin Ventilation räknar med att nyrekrytera under projekttiden.

– Vi är mycket stolta över detta uppdrag, som är ett omfattande och spännande projekt. Vi tar med oss vår marknadsledande kompetens och tidigare erfarenheter, inte minst tunnelventilationsprojekt i Cityterminalen i Stockholm, in i detta uppdrag, säger Håkan Ekvall, affärsområdeschef och vd för Assemblin Ventilation.

– Installationsmarknaden är fortsatt stark i hela Norden. Den avmattning vi sett på bostadsbyggande främst i Stockholm kompenseras av en ökad aktivering av infrastruktur- och sjukhusprojekt. Vår orderingång under 2018 har varit fortsatt stark vilket är positivt, kommenterar Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Ekvall, vd Assemblin Ventilation, +46 10 452 72 63, hakan.ekvall@assemblin.se 

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet, ventilation och automation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier. Vår styrka är att vi kombinerar det lokala företagets personliga närvaro med den multidisciplinära koncernens styrka. Vår omsättning är 8,2 miljarder kronor och vi har 5 700 medarbetare på 100 orter i Norden.

Vill du veta mer? Besök assemblin.se