Assemblin på Nordbygg 2018: Innovation, automation och sol!

Innovation, automation och solenergi – det var de tre huvudingredienser i Assemblins medverkan på Nordbygg 2018 den 10-13 april. Här kan du läsa om inslagen på mässan. Och via länkar hitta mer information om vad Assemblin-koncernen gör inom dessa tre områden.

Nordbygg är Nordens största bygg- och VVS-mässa och äger rum vart annat år på Stockholmsmässan i Älvsjö. I år medverkade 900 utställare och drygt 48 000 personer besökte mässan. 

Assemblin medverkade för första gången för att visa upp sin breda verksamhet, sina kunniga medarbetare, speciella kundlösningar och spana in i framtiden. Det blev många intressanta möten med studenter, partners, branschföreträdare, medier, befintliga kunder och nya affärskontakter. 

I montern bjöd Assemblin på gratis rådgivning inom installation med företagets olika experter. Dessutom genomfördes tre lunchmöten på de tre temana innovation, automation och solenergi. Assemblins t f koncernchef medverkade också i VVS-forums panelsamtal om framtidens installationsaffärer.

Innovation och samverkan framtidens installationsaffärer

Det första mötet handlade om innovation och samverkan. Jens Maartmann, regiochef Assemblin VS Öst, beskrev hur Assemblin-koncernen utvecklar nya innovativa lösningar i nära samverkan med olika partners. Han pekade bland annat på hur helt vibrationsfria installationer utvecklats i samverkan med byggare, teknikkonsulter och forskare vid den avancerade forskningsanläggningen Max IV utanför Lund. Han berättade också om samverkan med Pipemodul i ett uppdrag för det kommunala bostadsbolaget Allbohus i Alvesta. Här har nya typer av moduler använts för att genomföra ett mycket effektivt stambyte.

Eero Puikkonen, marknadschef på Pipemodul i Sverige, beskrev hur modulstambytet gått till i detta projekt med Assemblin som installatör. Och hur konceptet spar tid och pengar, samtidigt som hyresgästerna inte behöver evakueras. Han pekade på potentialen i modulstambyten då cirka 800 000 lägenheter från miljonprogramstiden är i akut renoveringsbehov.

Mer om MAX IV

Mer om Pipemodul

Framtidens installationsaffärer

Assemblins t f koncernchef Lennart Petersson medverkade i VVS-forums panelsamtal om framtidens installationsaffärer, först i VVS-forums monter och sedan på stora scenen på mässans entrétorg.

Chefredaktör Fredrik Karlsson ledde samtalet där de övriga tre medverkande var JM:s installationschef Kjell-Åke Henriksson, Jonas Löfgren, ansvarig för VVS inom allmännyttans inköpsportal HBV samt  Anna Jarnehammar, chef affärsutveckling, IVL.

Lennart Petersson förde fram hur inte bara priset, utan även innovation, säkerhet och hållbarhet blir viktigare parametrar vid upphandling av installationsuppdrag. Under samtalet lyftes även digitalisering fram som stark kraft i framtidens installtionsaffärer.

Se panelsamtalet här

Automation och IoT i medeltidskyrkor

Under det andra lunchmötet berättade Stefan Amnehagen, regionchef Automation på Assemblin, om hur företaget jobbar med automation och IoT. Uppdraget han berättade om handlade om hur Säffle pastorat sparat pengar, tid och mött antikvariska krav genom en IoT-lösning.

– Målet uppnåddes genom att via internet koppla samma styrsystemet för uppvärmning med bokningssystem och ett metereologiskt system, förklarade Stefan.

Mer om projektet 

Framtidens solenergi

Det sista lunchmötet handlade om framtidens solenergi med  Peter Hansson Ardbo, regionchef Assemblin El Stockholm och Peter Litzén, teknikspecialist inom solenergi från Assemblins partnerföretag Rexel.

Peter berättade hur solenergi blir allt effektivare och hur man utvecklar nya tekniska lösningar för att ackumulera och distribuera solenergi.

– Vi har stora möjligheter att ta vara på solenergi här i Norden, men det är fortfarande alldeles för få som tar vara på detta. Framöver kommer också mycket intressanta lagringslösningar för solel som gör fastighetsägarna mer oberoende av nätägarna, sade Peter Litzén som även pekade på möjligheterna att söka statligt investeringsstöd för solenergi fram till 2020.

Ett intressant exempel på effektiva solenergilösningar är Assemblins insats i Solallén i Växjö. Här har man använt bland annat solenergi och frikyla, för att ett hållbart sätt att skapa ett behagligt inomhusklimat. Förra påret utsågs projektet till ett av Sveriges mest hållbara.

Mer om projektet