Assemblin bidrog till unikt hållbart bostadsområde

Eko-logi är Sveriges enda bostadsområde som är certifierat enligt Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandard FEBY12. Installations- och serviceföretaget Assemblin har bidragit med innovativa och effektiva lösningar inom värme och sanitet.

– Assemblins insats gällande värme innebär att hela området uppnår passivhusstandard, konstaterar Sebastian Karlström, byggprojektledare för Eko-logi på Skövdebostäder.

I början av året genomfördes de sista inflyttningarna i Skövdebostäders nya miljöanpassade bostadsområde Eko-logi. Med den trefaldiga miljöcertifieringen och SABOs Hållbarhetspris 2017 räknas Eko-logi som ett av landets mest hållbara bostadsområden.

Här finns 242 hyreslägenheter och en ny förskola. Hyreslägenheterna är fördelade på sju punkthus och en låghusdel. I direkt anslutning finns Aspö gård med stora kultur- och naturvärden samt verksamheter med olika djur för bostadsbolagets hyresgäster.

Samma bemanning från start till mål

Totalentreprenör för projektet var Peab, som redan i upphandlingsskedet involverade installations- och serviceföretaget Assemblin.

– Det har varit oerhört stimulerande och lärorikt att få vara med i detta unika projekt från start till mål, under nästan fyra år, säger Peter Liljedahl, filialchef för Assemblin VS i Skövde och projektansvarig för uppdraget.

De höga kraven på hållbarhet och tre olika miljöcertifieringar innebar att Assemblin behövde ta fram extremt energisnåla lösningar och hitta de mest resurseffektiva materialvalen.

– Vi är mycket nöjda med Assemblins insats. Deras team har verkligen stått för kvalitet, kreativitet och ansvarstagande hela vägen – från projektering till montering. Jag tycker att Assemblin ska vara särskilt stolt över att ha haft samma bemanning genom hela projektet – det är ett gott betyg i den tid av högkonjunktur och stor rörlighet på arbetsmarknaden som gällde under hela projekttiden, säger Sebastian Karlström.

Innovativ lösning gav passivhusstandard

Eftersom området är vattenskyddat får man inte borra i marken, vilket utesluter alla former av mark- eller bergvärme.

– Vid höga krav på hållbar uppvärmning, är ofta just mark- eller bergvärme den enklaste och bästa lösningen. Men här tvingades vi alltså att hitta en annan modell. Det blev en kombination av solceller, luft-vattenpumpar, värmeåtervinning från spillvatten och en del fjärrvärme. Dessutom valde vi rör med extra effektiv isolering för att minimera värmeförlusterna, säger Peter Liljedahl.

Sammantaget innebär Assemblins lösning att hela området uppnår passivhusstandard och att behovet av fjärrvärme till området minimeras.

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet, ventilation och automation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier. Vår styrka är att vi kombinerar det lokala företagets personliga närvaro med den multidisciplinära koncernens styrka. Vår omsättning är 8,2 miljarder kronor och vi har 5 700 medarbetare på 100 orter i Norden.

Vill du veta mer? Besök assemblin.se