Assemblin framtidssäkrar nytt badhus

Västerås får ett nytt badhus vid Mälarens strand, Nya Lögarängsbadet. Assemblin har fått i uppdrag att utföra samtliga VS- och elinstallationer i fastigheten, som ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

Lögarängen vid Mälarens strand i Västerås är sedan 1960-talet västeråsarnas främsta badplats, med både utomhusbad och ett badhus, uppfört 1985. De gångna åren har nött på badhuset och Västerås stad har beslutat bygga ett nytt invid det gamla. Assemblin har av NCC fått uppdraget att i ett partneringupplägg svara för projektering och installation av samtliga VS- och elinstallationer i Nya Lögarängsbadet. Det innebär tapp- och spillvatten, värme och återvinning, samt elkraft, belysning, passersystem/inbrottslarm och brandlarm.

Utmanande miljö

Just nu pågår projektering inför produktionsfasen som inleds i januari 2018. Redan nu görs en del mindre arbeten i plattan. Bland annat förberedelser för spillvatten, golvvärme och golvbrunnar. På elsidan handlar det om potentialjordning och kanalisation i plattan.

– Vi har sedan tidigare stor erfarenhet av att jobba med badhus och vet att en av utmaningarna är att hantera den fuktiga, korrosiva miljön. Eftersom alla utrymmen är uppvärmda måste också tappvattensystemet legionellasäkras, säger Gusten Christensson, filialchef på Assemblin VS i Eskilstuna.

Den korrosiva miljön och certifieringen enligt Miljöbyggnad Silver ställer höga krav, bland annat på materialen, något som även berör elinstallationerna, förklarar Andreas Markl, filialchef på Assemblin El i Köping.

– För oss på elsidan handlar det till exempel om att kabelstegar ska vara rätt legerade och belysningsarmaturer anpassade för badmiljö. För belysningen gäller även att den kan styras i scenarier och även i vissa fall färgregleras.

Assemblin ett självklart val

Jeanette Backe, projekteringsledare på NCC Building, konstaterar att Nya Lögarängsbadet ska bli ett badhus för alla, med material och funktioner som ska få byggnaden att fungera och vara vacker i många år. Hög tillgänglighet innebär bland annat att utformningen av de allmänna ytorna genomförs med respekt för hur olika vi är.

– Till det kommer certifieringskraven, säger Jeanette Backe. Utmaningarna med projektet är stora och vi måste därför ha en partner som vet vad det handlar om, har rätt kompetens och erfarenhet. Därför är Assemblin ett självklart val. Vi känner dem väl från tidigare projekt, bland annat det nya badhuset i Eskilstuna som färdigställdes 2016.

Våren 2019 öppnas portarna för de första badgästerna. 

Om Assemblin

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är över 8 miljarder SEK och med närmare 6000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. 

Vill du veta mer? Gå in på: www.assemblin.com