Assemblin får installationsuppdrag i tekniktätt P-hus

Det nya parkeringshuset vid Örebro Universitetssjukhus ska bli ovanligt tekniktätt, med indikatorsystem för lediga platser, laddningsstolpar för elbilar och en solenergianläggning. Assemblin har fått uppdraget att installera el och tele i den spektakulära byggnaden.

Byggherre är Region Örebro län med NCC som huvudentreprenör. 

– Assemblin har under lång tid ansvarat för många installationer på sjukhusområdet i Örebro. Det är mycket glädjande att vi nu fått förtroendet att ta oss an ytterligare ett intressant och komplext uppdrag här, säger Christian Skoglund, regionchef på Assemblin El.

Projektering som partnering

– Vi är redan igång med med förberedande arbete gällande det nya parkeringshuset. Denna del av uppdraget genomförs i en samverkansmodell. Installationsarbetena görs sedan i form av en utförandeentreprenad med en del till fast kostnad och en del till rörlig kostnad, säger Stefan Karlsson projektledare på Assemblin El i Örebro.

Tillsammans med kollegan Daniel Ökvist ansvarar han för Assemblins uppdrag gällande detta speciella parkeringshus.

Med plats för cirka 820 bilar och en ny godsmottagning i bottenplanet blir det Örebros största parkeringshus. Läget gör att byggnaden blir ”ansiktet utåt” för hela sjukhusområdet varför det fått en spektakulär arkitektonisk design. Utförandet bygger på en förstudie av SWECO som sedan har förvaltats av KLARA Arkitekter.

Logistiska utmaningar

– Vårt projekteringsarbete i nära samverkan med NCC och olika konsulter är omfattande och utmanande. Först ska en del byggnader rivas, den gamla godsmottagningen ska ersättas med en ny, en kompressorhall ska flyttas och sedan ska nya anslutningar mellan parkeringshuset och sjukhuset byggas, berättar Stefan Karlsson.

– Här krävs tillfälliga lösningar för elförsörjningen och vi måste dessutom under hela bygg- och installationsperioden ta stor hänsyn till pågående verksamhet – bland annat gällande godsmottagningen till sjukhuset. Det är stora logistiska utmaningar.

Speciella installationer

El- och teleinstallationerna kräver i sig flera speciella insatser från Assemblin.

– Parkeringshuset ska ha ett modernt indikatorsystem där alla cirka 820 platser blir röd- eller grönmarkerade beroende på om de är lediga eller ej. Det ska också finnas ett antal laddningsstolpar för elbilar med ett särskilt betalsystem. På översta våningen planeras en solenergianläggning för att minska byggnadens miljöbelastning, förklarar Stefan Karlsson.

– Med tanke på byggplatsens läge i sjukhusområdet kommer hela bygg- och installationsprojektet att ske just in time efter ett mycket tufft tidsschema. Under våren 2017 påbörjas byggarbetena och en del initiala installationer. Det nya parkeringshuset beräknas vara helt klart i augusti 2019.

Om Assemblin

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är över 8 miljarder SEK och med fler än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. 

Vill du läsa mer? Gå in på: www.assemblin.se