Installationer med fokus på energi, materialval och digitalisering i Munktellbadet

Nya Munktellbadet i Eskilstuna är nominerat till Årets Bygge och på god väg att bli Sveriges första simhall som uppnår Miljöbyggnad Guld. "Assemblins arbete med el- och VS-installationer har från projektering till montering präglats av maximal energieffektivitet, smarta materialval och digitalisering", säger Örjan Jansson, projektledare på Assemblin El.

I maj 2016 invigdes Munktellbadet – en ny tegelbyggnad som väl passar in i Eskilstunas gamla industrikvarter. Eskilstuna Kommunfastigheter har målet att anläggningen ska uppnå Miljöbyggnad Guld, vilket nu gjorts för projekterings- och produktionsfasen. För att helt uppnå klassificeringen ska mätningar under drift göras.

Med NCC som totalentreprenör har Assemblin haft uppdraget att ansvara för installationerna gällande VS och el.

– Vi har varit involverade i uppdraget i dessa båda discipliner från en omfattande projekteringen och genom hela produktionsfasen. Det är mycket roligt att Munktellbadet nu blivit nominerat till Årets Bygge 2017, konstaterar Gusten Christensson, filialchef på Assemblin VS.

BIM och solceller

Hela projekteringen har genomförts i en gemensam 3D-lösning. I en speciell BIM-kiosk har alla entreprenörer sedan kunnat ta del av 3D-projekteringen under produktionen. Något som gjort samordning och planering mycket smidig.

– Energieffektivitet har förstås gått som en röd tråd genom projektet och vårt arbete. Det har ställt krav på alla installationer. Här finns bland annat en solcellsanläggning som vi inom el arbetat med från start till mål, berättar Örjan Jansson.

Ny styrteknik för belysning

– Samtidigt ska simhallen erbjuda en fin atmosfär med bland annat behagliga temperaturer i vatten och luft. I familjebadet har vi installerat färgat ljus för att skapa trevnad.

För att få en både energieffektiv och trevlig belysning har Assemblin El varit med och infört ny teknik för styrningen som sker via en iPad.

Speciella materialval

– Vi har lagt ner mycket arbete och omsorg på materialvalen både inom VS och el. I en fuktig miljö där det också används klorider för rening av vattnet, kan det lätt uppstå problem med korrosion om det är fel material, säger Gusten Christensson.

Både han och Örjan Jansson tycker att samarbetet mellan alla aktörer fungerat mycket bra i detta projekt.

– Det är glädjande att totalentreprenören NCC valt att involvera oss från Assemblin i fler badhusprojekt. Bland annat ska vi nu påbörja ett samarbete gällande nytt badhus i Järfälla, säger Örjan Jansson.

Om Assemblin:

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 7 miljarder SEK och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig.

Vill du läsa mer. Gå in på: www.assemblin.se