Assemblin installerar multidisciplinärt åt Linnéuniversitetet i Kalmar

Assemblin har fått förtroendet att utföra installation av värme och sanitet, energistyrning, ventilation och sprinkler i samband med nybyggnad av undervisningslokaler åt Linnéuniversitetet i Kalmar.

Byggnadsytan omfattar sammanlagt ca 61 000 kvm. Projektet startade under våren 2016 och båda delprojekten beräknas vara slutförda våren 2020. Det totala ordervärdet för de multidisciplinära installationerna är ca 165 miljoner kronor.

Assemblin VS har fått i uppdrag att utföra två projekt åt Linnéuniversitetet på universitetskajen i Kalmar. Linnéuniversitetet Västra omfattar automation, ventilation, VS och sprinkler. Linnéuniversitetet Östra ventilation, VS och sprinkler. Universitetet har idag 31 000 studenter, 2 000 anställda och 150 professorer. Ombyggnationen sker då man har för avsikt att få en mer samlad lokalisering av utbildningarna i området.

– Projekten är omfattande och otroligt spännande, vi kommer att utföra VS-installationer i både den västra och den östra delen av universitetet. Installationerna innefattar ny teknik och kräver annorlunda lösningar för bästa resultat. Det är en utmaning vi är redo att ta. Projektet innebär komplexa lösningar som ska installeras i lokaler där universitetets 31 000 studenter någon gång kommer att vistas. Det är tveklöst ett av våra mer prestigefyllda projekt och ligger i linje med våra mål och ambitioner, säger Tomas Johansson, projektledare.

Linnéuniversitetet Östra började byggas under våren 2016 och beräknas vara färdigställt våren 2020. Projektet innefattar nyproduktion av mötesplatser, labb, undervisningslokaler, bibliotek, restaurang, café och kontor. Omfattningen är 43 000 kvm fördelade på tre husknoppar. För projektet är Skanska byggherre och beställare. Ordersumman på det enskilda projektet är ca 55 miljoner kronor. Linnéuniversitetet Västra innebär om- och tillbyggnad av tre befintliga hus, upp till sex våningar höga. Ytan på detta projekt innefattar 18 000 kvm. Skanska är beställare även av detta projekt.

För mer information kontakta:

Dennis Lundberg, Filialchef, +46 10 475 10 84, e-mail: dennis.lundberg@assemblin.seThomas Rebermark, Assemblin, +46 (0)10 475 39 81, e-mail: thomas.rebermark@assemblin.se

Om Assemblin:

Assemblin är ettav Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 7 miljarder SEK och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig.

Vill du läsa mer. Gå in på: www.assemblin.com

Om Linnéuniversitetet:

Linnéuniversitetet startade år 2010 och är ett av Sveriges nyaste lärosäten. Linnéuniversitetet är ett ungt och nyfiket universitet, inspirerat av Carl von Linnés anda. Nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet – så tolkar vi Linnés gärningar och så vill vi bedriva vår verksamhet. Vi vill vara ett modernt universitet med Småland som bas och världen som spelplats.