Ingen dag är den andra lik

Blandningen mellan högt och lågt gör att han trivs på jobbet varje dag. Möt Mattias Ström, en av våra duktiga produktionsledare på Assemblin.

Vilken är din roll på Assemblin?

– Jag är produktionsledare på Industrirör och därmed närmaste chef för runt 20 svetsare och montörer i Göteborg. Jag servar våra nyckelkunder i regionen med löpande tjänster och projekt av olika storlek. Dessutom ansvarar jag för vad som händer i vår verkstad.

– I min roll ingår också att, i samråd med övriga projektledare, fördela ut våra montörer på jobben. Det krävs att någon har ett övergripande ansvar för bemanningen för att vi ska kunna optimera resurserna. Det är ett pussel eftersom det handlar om allt från halvdagarsjobb till jobb som sträcker sig över ett halvår.

Hur kan en arbetsdag se ut?

– Ingen dag är den andra lik, så någon vanlig arbetsdag finns egentligen inte. En dag kan jag vara nere i Skåne och kolla hur det går vid bygget av en gasledning, nästa tittar jag på ett kommande jobb åt Göteborgs Energi – undersöker vad kunden vill ha gjort och tar fram en kostnadsuppskattning – innan jag beställer material och sätter igång några montörer.

Vilken är den största utmaningen med jobbet?

– Det är definitivt variationen. Ena dagen håller man på med ett relativt okomplicerat jobb som inte kräver någon omfattande dokumentation utan där huvudsaken är att göra ett bra jobb och att kunden blir nöjd. Nästa dag håller jag på med en naturgasledning där kraven är så höga att det finns särskilda kontrollanter som ska övervaka svetsning och provtryckning, och där jag kan fylla en hel pärm med dokumentation. Våra projekt hamnar i olika kategorier, ofta beroende på om de utförs med lågt tryck och låg temperatur, och därmed låga risker, eller om det gäller jobb med högt tryck och hög temperatur där fallet är det omvända och där det är oerhört viktigt med korrekt dokumentation. Ansvaret för att se till att allt som ska finnas finns ligger på oss.

Och roligast, vad är det?

– Det är också variationen, att ingen dag är den andra lik. Jag har varit här i tio år i december och jag tycker fortfarande att det är lika kul. Jag har sex mil till jobbet enkel väg, men när man trivs så bra som jag gör fortsätter man gärna pendla.