"Möjligheten att kunna påverka är inspirerande"

Mats Fredriksson Egleus är projektchef på Assemblin VS. Han ansvarar för VS-delen av det spännande uppdraget Nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde. En viktig arbetsuppgift är att rekrytera personal till det omfattande projektet.

Mats är 48 år, född och uppvuxen i Malmö. Han bor nu i skogen utanför Höör tillsammans med fru och två barn, 3 och 5 år. På fritiden tränar han gärna och spenderar tid i naturen, bland annat med mountainbike. Mats kommer närmast från en roll som installationsledare på Peab.

– När jag fick erbjudandet om rollen som projektchef för uppdraget vid Nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde var det inte ett svårt beslut att ta. Jag drivs och triggas av utmaningar och en större utmaning har inte funnits i Skåne på länge. Det finns väldigt många dimensioner och möjligheter i projektet. Framförallt är det möjligheten att kunna påverka det vi gör i projektet som är inspirerande. Min främsta uppgift som projektchef ser jag som att ge alla deltagare de bästa förutsättningarna för att kunna utföra sitt arbete så bra som möjligt.

Vilka yrkesroller söker ni till projektet?

– Vi söker många duktiga, ambitiösa och positiva medarbetare för att kunna få projektet i hamn. Vi behöver duktiga och ansvarstagande montörer, strukturerade och erfarna ledande montörer. Vi behöver även en hel del tjänstemän såsom KMA-ansvarig, projektingenjörer och projektledare.

Varför ska jag börja jobba i projektet?

– Projektet är och kommer att vara extremt lärorikt för alla som är delaktiga, oavsett vad man jobbar med. Då projektet löper fram till 2024 finns förstås goda möjligheter att utvecklas och växa i organisationen under tiden. Jag ser det som att alla som deltar i projektet på något sätt kommer att ha stor nytta av den erfarenheten i framtiden. Skanska är huvudentreprenör och delar vår syn på säkerhet och arbetssätt. Alla ska känna sig trygga på arbetsplatsen.

På vilket sätt skiljer sig projektet från andra stora sjukhusprojekt?

­– Det har många utmaningar utöver de man normalt stöter på i liknande projekt. En svårighet är att bygga så stort mitt i Malmö centrum. Detta gör att logistiken måste planeras väldigt noggrant. Vi kommer att få leveranser av material på kvällstid och intransporten till respektive våningsplan sköts av en logistikfirma.

– Resursutjämning är en annan svår fråga. Där kommer vi att ha stor hjälp genom att prefabricera rörstråken i korridorerna. Kassetter med VS-rör, sprinkler-rör, medicinska gaser, elstegar kommer att monteras i en närbelägen lokal och lyftas på plats i taken när våningsplanen är tomma. Vi planerar även för prefabmoduler för vårdrummens WC/dusch.

– Den enorma mängden information som ska hanteras i projektet gör att vi tittar mycket på digitala lösningar för att förenkla arbetet för alla.