Från lärling till filialchef

Glenn Kronqvist har gjort en riktigt klassisk “Assemblinresa”, från lärling till filialchef. Med sin erfarenhet inom olika roller ser Glenn många fördelar med att vara involverad tidigt i projekten och att vara nära projektörerna i syfte att göra projekten så kostnadseffektiva som möjligt.

Goda relationer tar tid och kräver engagemang


Glenn Kronqvist började på Assemblin 2003 som praktiserade lärling på dåvarande NVS (Nordiska Värme Sana). Därefter fortsatte han som montör och ledande montör innan han fick frågan om att ta över och färdigställa ett påbörjat projekt. Det ena ledde till det andra och 2011 tog han rollen som projektledare, ett beslut som då inte var helt självklart men som han idag är väldigt glad för. Idag är Glenn filialchef för Assemblin VS i Malmö, en resa han beskriver att man inte gör utan man tar.

- Jag har aldrig sett mitt jobb som bara ett jobb. Jag har behandlat mina projekt som om det var mitt eget bolag och varit noggrann med kostnader och utfall, säger Glenn.

En viktig lärdom är att han alltid lägger stor vikt på relationsbyggande tidigt i processen eftersom goda relationer tar tid och kräver engagemang. Glenn förklarar att relationen bedöms i dagens samverkansprojekt och att det har gjort det extra tydligt att goda relationer är en förutsättning för långsiktig lönsamhet.

- En bra relation med en beställare är något som vi kan ha nytta av i nästkommande projekt. Ett dåligt rykte går fort att få – medan ett bra rykte tar tid att bygga upp och därför är otroligt värdefullt. Att vara ökänd är enkelt, att vara välkänd är svårt, förklarar Glenn.

Glenn berättar att han inte är någon akademiker och verkligen värdesätter de interna utbildningarna han har gått på Assemblin, bland annat platsansvarig (PA), entreprenadjuridik och projektledarutbildning. På senare år har han själv varit med och tagit fram programmet för PA-utbildningen och närvarar på de utbildningar som hålls. Han vill visa att det är möjligt att göra en resa inom Assemblin och samtidigt ge de anställda en möjlighet att prata med en filialchef som själv har gjort just den resan. Den personliga relationen till sina kollegor är precis lika viktig som externa relationer för goda resultat.

- En fika i lunchrummet är inte en bortkastad halvtimme utan kan leda till tre sparade timmar, avslutar Glenn med ett leende.

Med Assemblins internutbildningar har Glenn Kronqvist hittat sin väg från lärling till filialchef.