Assemblin i Norge stärker installationskapacitet inom ventilation genom förvärv

Assemblins norska verksamhet har förvärvat ventilationsbolaget Skaugen Blikk og Ventilasjon med verksamhet i Drammenregionen, en årsomsättning på cirka 15 MNOK och 7 anställda.

Skaugen Blikk og Ventilasjon etablerades 1999 och är ett starkt ventilationsbolag med hög kompetens. Huvudkontoret ligger i Hokksund, där verksamheten också rymmer en egen maskinpark och verkstad. Bland kunderna finns flera ventilationsentreprenörer och mindre byggentreprenörer i Drammenregionen.

”Vi har haft en hög orderingång under 2023 och behöver stärka vår ventilationsverksamhet med utförarkapacitet. Vi har samarbetat med Skaugen Blikk och Ventilasjon tidigare och är mycket imponerade över den höga kompetens som finns i bolaget. Detta förvärv kompletterar vår befintliga ventilationsverksamhet på ett bra sätt, och vi får nu ytterligare kapacitet att genomföra större ventilationsuppdrag med egna medarbetare vilket gör att vi får bättre kontroll på kvalitet och kostnader i våra uppdrag”, säger Stein Arne Sværen, chef för Assemblin Ventilation i Norge.

Förvärvet innebär att Assemblins nuvarande maskinpark och verkstad i Mjøndalen flyttas till Hokksund.

För mer information, kontakta:
Torkil Skancke Hansen, vd och affärsområdeschef Assemblin Norge, torkil.hansen@assemblin.se,
+47 97 57 75 54

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,
+46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,6 miljarder kronor och cirka 7 100 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.