VD-bloggen: IMD är en förutsättning för den smarta byggnaden

Med individuell mätning och debitering, IMD, förfinar vi vår kunskap om hur vår energianvändning ser ut, vilket idag blir det allt viktigare. Det ger oss de insikter som krävs för den beteendeförändring som i kombination med smarta fastighetssystem kan optimera vår energianvändning.

Energikrisen har ökat vår medvetenhet påtagligt kring hur vi egentligen använder våra resurser. Individuell mätning och debitering, IMD, är ett beprövat sätt att skaffa kunskap och därmed kontroll över vår energianvändning – att mäta är att veta, som Werner von Siemens uttryckte det.

IMD används idag främst i flerbostadshus, och innebär där att hyresgästen får en lägre hyra men i stället debiteras för sin faktiska förbrukning av till exempel el och vatten. En fastighetsägare kan inte påverka hur en boende duschar eller lagar mat, eller vilka maskiner en bilverkstad använder. Men med IMD flyttar fastighetsägaren beslutet om energiförbrukningen till slutbrukaren/hyresgästen, och kvar blir användningen som fastighetsägaren själv kan påverka. Den detaljerade kunskapen om energiförbrukningen brukar leda till ökad motivation till energioptimering.

Mätdata kommer till nytta vid elektrifiering

Genom Fidelix äger Assemblin EcoGuard, som är marknadsledande inom IMD, främst för flerbostadshus. Användningen av IMD ökar, och EcoGuards system samlar in 10 miljoner mätvärden varje dag. Genom att hyresgästen själv betalar för sin förbrukning sker ofta en beteendeförändring och en ökad medvetenhet om kostnader när hyresgästen själv betalar för sin förbrukning.

Elektrifieringen av vårt samhälle och de höga energipriserna har både ökat efterfrågan och behovet av att mäta vår energiförbrukning – inte minst el. IMD är oftast en nödvändighet för en lyckad solcellsinvestering liksom installation av laddstolpar, eftersom alla ska betala för sin egen förbrukning och det behövs system och metoder som möjliggör det.

Del i ett större, smartare system

När vi låter IMD-systemet och den data det genererar bli en del i ett smart fastighetssystem, Building System Management (BMS) får vi den verkliga utväxlingen. Ett smart och modernt BMS ger överblick över fastighetsbeståndet, det blir portalen som ger fastighetsägaren kontroll. Det innebär energioptimering, mätning, debitering, datainsamling och sedan styr- och reglering - allt i samma system. Assemblin har hög kompetens även inom automatiserings- och BMS-lösningar och märker ett ökat intresse. Det har länge pratats om smarta byggnader – men det är först när vi kombinerar styrning med beteendeförändring som vi kan se stora effekter och kalla en byggnad smart på riktigt.

Stockholm, augusti 2023

Mats Johansson,
vd och koncernchef Assemblin

Läs mer om EcoGuards IMD-lösningar här