VD-bloggen: Dags att accelerera mot en fossilfri fordonsflotta!

Nästan var tionde personbil som rullar i Sverige är laddbar och av dem är nästan hälften rena elbilar. Utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta har tagit fart på allvar, men laddinfrastrukturen har inte hängt med i samma takt.

Erbjudande

Idag utgör våra inrikes transporter nästan en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp där personbilar står för 60 procent. För att nå målet om en helt fossilfri fordonsflotta till 2045 krävs därför såväl elektrifiering som mer energieffektiva fordon och en större andel biodrivmedel.

Men samtidigt som antalet laddbara personbilar snabbt blir fler – närmare bestämt 68 procent mellan 2020 och 2021 – så har ökningen av antalet laddpunkter inte hängt med utvecklingen. Under samma tidsperiod steg antalet med endast 20 procent.

Energimyndigheten och Trafikverket, som fått i uppgift av regeringen att utreda förutsättningarna för en utbyggd laddinfrastruktur, menar att det behövs en utökad nationell samordning för att stötta omställningen och möta behovet. Här lyfts kompetensförsörjningen som en av de större utmaningarna som behöver prioriteras för att inte hindra utvecklingen samt att flera olika aktörer, regleringar och intressen borde samspela. Vår bransch, med Installatörsföretagen i spetsen, pekar på att elektrifieringen de närmaste åren kommer kräva hela 28 000 nya installatörer, ett behov som kommer att öka allteftersom elektrifieringen fortskrider.

Ett land som är en föregångare inom elektrifieringen av fordonsflottan är Norge. Där består 15 procent av bilparken av elbilar, jämfört med Sverige där samma siffra ligger på 2,2 procent. Lägre moms på elbilar, undantag från vägtullar och gratis parkering är några av fördelarna som elbilister kan åtnjuta. Inte minst finns det gott om laddpunkter och såväl regeringen som privata aktörer har gjort stora investeringar i laddinfrastruktur.

Enligt beräkningar kommer Sverige att ha över en miljon laddbara fordon redan 2025.

Eftersom 80 procent av laddningen idag sker i hemmet eller på jobbet bör laddinfrastrukturen därför koncentreras till dessa platser. För småhusägaren är det relativt enkelt att installera en laddbox, men för den som bor i flerbostadshus kan det idag vara en utmaning att köra eldrivet. Dessa hushåll är till stor del beroende av publika laddställen.

Enligt Mobility Sweden behöver laddinfrastrukturen inte bara bli mer tillgänglig utan också mer användarvänlig, både vad gäller lokalisering av laddplatser samt betalning. Idag finns en uppsjö av mobilappar, kort och nyckelbrickor för den bilist som vill ladda sin elbil på publika laddstationer, vilket riskerar att hämma elektrifieringen.

För några år sedan bestämde vi oss för att elektrifiera vår stora bilflotta men saknade en bra betallösning. Därför utvecklade vi ett eget laddkoncept – Assemblin Charge – där vi har vi tagit fasta på just användarvänlighet och enkelhet, både för den som laddar sin bil och för den fastighetsägare, bostadsrättsförening eller företag som erbjuder laddning.

Vår lösning kombinerar installation och service av laddpunkter med en molnbaserad administrationsplattform, där debiteringen sköts automatiskt och sömlöst mellan kundens egna och leasingbolagens system. För användaren går det snabbt att skapa ett konto i appen där bara några få uppgifter behöver anges för att komma i gång.

Vi kan konstatera att vi än så länge är en bra bit ifrån att nå upp till en helt fossilfri fordonsflotta och att det behövs en bred palett av åtgärder för att nå klimatmålen inom transportsektorn. Att genom politiska beslut ”sponsra” privatbilister som man gjort i Norge är en lösning, men minst lika viktigt för utvecklingen är att underlätta för fastighetsägare och företag att kunna erbjuda sina boende och medarbetare snabb, tillgänglig och pålitlig laddning.

Stockholm, juni 2023

Mats Johansson,

vd och
koncernchef Assemblin