Assemblins delårsrapport Q2 (januari – juni) 2023

Ökad orderingång och säkrad långsiktig finansiering.

Regulatoriskt pressmeddelande

”Orderingången i kvartalet utgjordes av en stor mängd mindre och medelstora projektuppdrag och uppgick till 3 976 (3 413) MSEK.”
Mats Johansson, vd och koncernchef, Assemblin


Andra kvartalet (april – juni) 2023

 • Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 8,0 procent till 3 777 (3 496) MSEK, varav 2,3 procentenheter var organisk tillväxt, 4,7 var förvärvsdriven och 1,0 valutadriven.
 • EBITA uppgick till 244 (261) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 6,5 (7,5) procent.
 • Justerat EBITA-resultat ökade till 255 (247) MSEK och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 6,8 (7,1) procent. Jämförelsestörande poster var -11 (13) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 230 (240) MSEK.
 • Kvartalets resultat uppgick till 41 (116) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 3 976 (3 413) MSEK.
 • Tre förvärv med totalt 100 medarbetare och en sammanlagd beräknad årsomsättning på cirka 290 MSEK slutfördes.

Första halvåret (januari – juni) 2023

 • Nettoomsättningen för perioden ökade med 12,9 procent till 7 431 (6 582) MSEK, varav 7,3 procentenheter var organisk tillväxt, 5,2 förvärvsdriven och 0,4 var valutadriven.
 • EBITA ökade till 472 (419) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 6,4 (6,4) procent.
 • Justerat EBITA-resultat ökade till 496 (423) MSEK och den justerade EBITA-marginalen ökade till 6,7 (6,4) procent.  Jämförelsestörande poster var -24 (-4) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 449 (377) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 129 (160) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 7 188 (6 957) MSEK.
 • Orderstocken vid periodens slut uppgick till 9 630 (9 920) MSEK

Hela rapporten (och tidigare rapporter) publiceras på bolagets webbplats www.assemblin.se under ”investerar”-fliken.

Inbjudan till investerarpresentation
Den 14 juli klockan 12:30 CET presenterar bolagets vd och koncernchef samt CFO utvecklingen under kvartalet
genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=9E5C6D4D-8BDE-4ACF-9505-92B7F84AC677

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen registrera er här för en inringningsinstruktion:
https://register.vevent.com/register/BI13fedf2d01304cefb04c7cddd599632c

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras under IR-fliken på www.assemblin.se efter mötet.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q3 januari – september 2023 3 november 2023
Bokslutskommuniké januari – december 2023 23 februari 2024
Årsredovisning 2023 April 2024
Delårsrapport Q1 januari – mars 2024 8 maj 2024
Delårsrapport Q2 januari – juni 2024 juli 2024

Särskild information till Assemblins obligationsinnehavare

Särskilda tilläggsupplysningar (på engelska) riktade till innehavare av Assemblin Senior Secured Notes utfärdade den 6 december 2019 publiceras på Assemblins engelska hemsida.
 

För mer information och kontakt
För frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50).

För frågor om verksamheten i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,4 miljarder kronor och cirka 7 000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.