Assemblin bidrar i spännande bostadsprojekt i Örebro

På uppdrag av Görtz Fastigheter AB ska Assemblin Ventilation utforma och installera all ventilation i bostadsprojektet Fåfängan i Örebro. Installationsarbetet startade i september och kommer att pågå till hösten 2025. Det totala ordervärdet motsvarar cirka 16,5 MSEK.

Erbjudande
Plats

I centrala Örebro byggs ett nytt bostadskvarter, kv. Fåfängan, med 245 lägenheter på 6 till 12 våningar. Byggnaderna utförs som en kvartersbebyggelse runt ett torg med affärslokaler i markplan. Målsättningen är att skapa en attraktiv och väl sammanhållen bostads- och arbetsmiljö. I källare och bottenplan byggs nya parkeringsgarage. På uppdrag av Görtz Fastigheter ska nu Assemblin Ventilation ansvara för ventilationen i det nya kvarteret.

”Kv Fåfängan är ett spännande och väl genomtänkt bostadsprojekt. Vi är mycket glada för förtroendet att tillsammans med övriga aktörer och Görtz Fastigheter AB bidra till en effektiv byggprocess och ett bra slutresultat”, säger Håkan Ekvall, vd och chef för affärsområde Assemblin Ventilation.

För mer information, kontakta:
Håkan Ekvall, vd och affärsområdeschef Assemblin Ventilation, hakan.ekvall@assemblin.se, +46 10 452 72 63
Robin Bergström, filialchef Assemblin Ventilation, robin.a.bergstrom@assemblin.se, +46 10 202 85 56
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se +46 10 475 39 48

 

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,4 miljarder kronor och cirka 7 000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.