Vd-bloggen: Vad händer med proptech-bolagens smarta lösningar?

Den svenska startup-scenen, med techbolagen i bräschen, har kunnat njuta av goda tider i många år med nästan obegränsad tillgång till riskkapital. För bygg- och fastighetsbranschens del har det gynnat innovativa bolag inom proptech och contech som lanserat många smarta idéer som kunnat utveckla branschen. Men när bistrare tider nu väntar och investerarna håller hårdare i plånboken ställer jag mig frågan hur proptech-bolagen kommer att överleva och fortsätta utvecklas – och hur detta påverkar branschen?

Kristider kan ha självsanerande effekter. Som jag skrev om i min förra bloggpost (om hur lågkonjunkturen kan ge en boost till installationsbranschen) är kriser ofta perioder där ineffektivitet och slöseri rensas bort och processer stramas upp, vilket skapar förändring på riktigt. Den senaste gången en blomstrande startup-bransch kraschade var kring millennieskiftet när it-bubblan sprack. Vår bransch drabbades inte då, för på den tiden fanns varken proptech eller contech – vare sig i språkbruket eller i praktiken. Jag kan dock konstatera att väldigt många av de bästa lösningarna vid den tidpunkten sedan vidareutvecklades och kommersialiserades av dåtidens och nutidens stora IT-bolag.

Bygg- och fastighetsbranschen har haft tunga krascher, men det har aldrig varit kopplat till teknikskiften och vid millennieskiftet var digitaliserade processer knappast något man pratade om i byggsektorn. Idag har samhällsbyggnadsbranschens startups ploppat upp som svampar ur jorden, men till skillnad från många andra branscher där det finns erfarenhet från förra it-kraschen så saknar vår bransch dessa erfarenheter.

Trögrörlig bransch

En ny studie från Malmö Universitet om implementering av Proptech i kommersiell förvaltning visar att proptech-bolag upplever svårigheter att implementera sina lösningar på marknaden eftersom fastighetsbranschen är så trögrörlig. Samtliga fastighetsägare som intervjuats ser fördelar med de tekniska lösningar som lanseras, men anser att de är för outforskade och förknippade med för hög risk. Det finns också en brist i den digitala kompetensen på ledningsnivå, enligt respondenterna.

Hur kan då den långsamma utvecklingen för proptech-bolagen påskyndas? Sven-Olof Johansson, vd på Fastpartner, pekar på att någon behöver ta ett helhetsgrepp så att branschen blir mer rationell. I dag har många leverantörer egenutvecklade lösningar och Johansson tror att konsolidering och samverkan mellan flera aktörer behövs på en marknad som idag är alldeles för vildvuxen. 

Facilitator av proptech

Här tror jag att de större installationsbolagen har en allt viktigare funktion att fylla som facilitator och möjliggörare av olika proptech-lösningar. Visst finns det stora kulturskillnader mellan oss pragmatiska och jordnära installatörer och proptech-bolagens entreprenörer och kreatörer, men det kanske är dags att på riktigt skrida till verket med de bästa lösningarna. I den värld vi nu också lever i så är det ju uppenbart att det är ”back to basic” som gäller för många fastighetsägare, det vill säga ett återtaget fokus på driftkostnaderna där energieffektivisering utgör den största delen.

Vi behöver naturligtvis en stabilitet och långsiktighet i vår energiförsörjning, men det är nu dags att på allvar arbeta med energieffektivisering för alla fastighetsägare som bygger långsiktiga fastighetsvärden. Min uppfattning är att det nu börjar hända på bred front, och med ytterligare politisk stöttning så kan det gå relativt fort.

Min slutsats är att installationsföretagen är de som är bäst lämpade att få ihop verkligheten, det vill säga fastighetens tekniska system och brukarnas medvetenhet om de nya olika smarta proptech-lösningarna. På Assemblin deltar vi aktivt i den teknikomvandling som nu pågår för att kunna stärka vårt erbjudande. Bland annat har vi förvärvat BMS-företaget Fidelix som tillhandahåller moln-, IMD- och IoT-lösningar för att skapa smarta byggnader för en hälsosammare och klimatsmartare framtid. Möjligheterna är stora, och vi har därför ytterligare en viktig uppgift i att dela med oss av våra positiva erfarenheter så att fler fastighetsägare vågar investera i framtidens hållbara, kostnadseffektiva och resursbesparande teknik. Tack vare proptech-bolagen är framtidens lösningar redan här – och nu är tiden att ta dem i bruk.

Stockholm, december 2022

Mats Johansson, 
vd och koncernchef Assemblin