Vd-bloggen: Lågkonjunkturen kan ge en boost till installationsbranschen

Rysslands anfallskrig mot Ukraina, skenande energipriser och skyhög inflation håller på att sända oss rakt in i en lågkonjunktur. Det blir en utmaning för oss alla, men för installationsbranschen innebär detta svåra läge samtidigt en möjlighet att på allvar komma i gång med energieffektiviserande åtgärder.

Utbyggnaden av el i Sverige och övriga Europa kommer att ta tid, oavsett energislag. Därför är energieffektiviseringar av yttersta vikt för att hushållen och företagen ska klara ekonomin i en oviss framtid.

EU-nivå försöker man lindra prisracet genom förslag på att införa ett pristak på rysk gas, att energibolagens övervinster ska gå till de mest utsatta och att frikoppla gaspriserna från hur priset på el sätts. Man vill också se en energibesparing genom att länderna ska minska sin elförbrukning under de timmar på dygnet som elförbrukningen är som störst.

De enkla elspartipsen haglar på nyhetssidorna, och förvisso kan de nog tänkas sänka en och annan elräkning litegrann. Men vi kan inte ta oss ur detta med raggsockor och kalla duschar!

Här krävs krafttag för att vi på allvar ska kunna minska energianvändningen, inte minst eftersom behovet av el ständigt ökar i och med elektrifieringen av såväl fordonsflottan som industrin.

Och med tanke på att Sverige har världens sjunde högsta elförbrukning, räknat per person, är det hög tid att ifrågasätta vårt elslöseri. Historiskt sett har vi haft väldigt låga elpriser jämfört med andra länder. Och den billiga elen har gjort att vi byggt in oss i ett system där man inte behöver tänka särskilt mycket på hur elen används.

Nödvändig skjuts

Men kanske blir elkrisen den nödvändiga skjuts som krävs för att på allvar komma igång med energieffektiviserande åtgärder i likhet med pandemin som snabbade på digitaliseringen i rekordfart. När nöden är som störst, är hjälpen som närmast, som man säger.

För även om Installatörsföretagen spår färre jobb för branschen, speciellt inom nybyggnad, menar de samtidigt att energiproblemen kan leda till det motsatta, att installatörsföretag plötsligt får jättemycket att göra om staten väljer att stimulera energieffektiviserande åtgärder.

Från politiskt håll vill Miljöpartiet att staten ska hjälpa hushållen att minska energianvändningen så mycket som möjligt genom att stå för 80 procent av kostnaden för alla åtgärder som hushåll och fastighetsägare genomför för att spara på energin.

Och potentialen är enorm. Rapporten Grön Logik visar att energieffektiviserande insatser kan bespara samhället 800 miljarder fram till år 2045. Exempelvis beräknas energieffektivisering av byggnader frigöra hela 11 TWh el vilket är tillräckligt för att elektrifiera hela Sveriges personbilsflotta.

Redan nu är väntetiderna för att få en värmepump installerad rekordlånga och detsamma gäller för solpaneler, där villaägare kan få vänta sex till nio månader på de åtråvärda solcellerna.

Här finns med andra ord stora möjligheter för installationsbranschen att möta lågkonjunkturen med fyllda orderböcker i stället för neddragningar. Utmaningen ligger i att material- och komponentleveranserna kommer i gång som förr eftersom de fortfarande dras med förseningar i efterdyningarna av pandemin. Samtidigt som politikerna ser nödvändigheten i att kraftfullt stimulera energieffektiviserande åtgärder i stället för att enbart rikta in sig på akutåtgärder såsom elpristak och elbidrag.

De smarta, energibesparande lösningarna finns. Assemblin och våra branschkollegor är redo.

Mats Johansson,

vd och koncernchef Assemblin