Assemblins kvartalsrapport Q1 2022

En stark inledning på 2022

Första kvartalet, januari – mars 2022

  • Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 26,4 procent till 3 086 (2 442) MSEK, varav 11,5 procentenheter var organisk tillväxt, 13,5 var förvärvsdriven och 1,4 var valutadriven.
  • EBITA ökade till 158 (96) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 5,1 (3,9) procent.
  • Justerat EBITA-resultat ökade till 176 (131) MSEK och den justerade EBITA-marginalen ökade till 5,7 (5,3) procent.  Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med -18 (-35) MSEK.
  • Rörelseresultat (EBIT) stärktes till 138 (82) MSEK.
  • Kvartalets resultat ökade till 44 (14) MSEK.
  • Orderingången ökade till 3 544 (2 525) MSEK.
  • Orderstocken vid kvartalets slut ökade till 9 922 (8 458) MSEK.
  • Tre förvärv med totalt 60 medarbetare och en sammanlagd beräknad årsomsättning på 95 MSEK slutfördes.

Hela rapporten (och tidigare rapporter) har publicerats under investerar-fliken på bolagets websida www.assemblin.se.

Inbjudan till investerarpresentation

Den 4 maj klockan 10:00 CET presenterar bolagets vd och koncernchef samt CFO utvecklingen under kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=D1B07EDE-CCBC-4A5B-9F39-052D5D22D4B8

För att lyssna på presentationen via telefon, ring +46 8 56642651 (Sverige), +44 3333000804 (UK) eller något annat internationellt telefonnummer på:

https://events-ftp.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TF_Events_International_Access_List.pdf

och använd PIN-koden 22111912# (gäller alla deltagare). 

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras under IR-fliken på www.assemblin.se efter mötet.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q2 januari – juni 2022 14 juli 2022
Delårsrapport Q3 januari – september 2022 3 november 2022
Bokslutskommuniké januari – december 2022 23 februari 2023
Delårsrapport Q1 januari – mars 2022 maj 2022

Särskild information till Assemblins obligationsinnehavare

Särskilda tilläggsupplysningar (på engelska) riktade till innehavare av Assemblin Senior Secured Notes utfärdade den 6 december 2019 publiceras på Assemblins engelska hemsida.

För mer information och kontakt

För frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50).

För frågor om verksamheten i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 11,4 miljarder kronor och cirka 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.