Assemblins delårsrapport Q2 2022

Hög tillväxt, både organisk och förvärvad, drev resultatförbättring.

Regulatoriskt pressmeddelande

”Vi upplever en fortsatt stark marknad, särskilt i segment som vårdbyggnader och energieffektiviseringsprojekt, även om vi i kvartalet noterade vissa tecken på en ökad osäkerhet, framför allt avseende nybyggnation av bostäder.”
Mats Johansson, vd och koncernchef, Assemblin


Andra kvartalet (april – juni) 2022

 • Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 32,4 procent till 3 496 (2 640) MSEK, varav 13,8 procentenheter var organisk tillväxt, 17,8 var förvärvsdriven och 0,8 valutadriven.
 • EBITA ökade till 261 (160) MSEK och EBITA-marginalen stärktes till 7,5 (6,1) procent.
 • Justerat EBITA-resultat ökade till 247 (182) MSEK och den justerade EBITA-marginalen ökade till 7,1 (6,9) procent.  Jämförelsestörande poster var positiva 13 (-21) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) stärktes till 240 (143) MSEK.
 • Kvartalets resultat ökade till 116 (65) MSEK.
 • Orderingången ökade till 3 413 (2 795) MSEK.
 • Åtta förvärv med totalt 153 medarbetare och en sammanlagd beräknad årsomsättning på cirka 260 MSEK slutfördes.

Första halvåret (perioden januari – juni) 2022

 • Nettoomsättningen för perioden ökade med 29,5 procent till 6 582 (5 082) MSEK, varav 12,7 procentenheter var organisk tillväxt, 15,7 förvärvsdriven och 1,1 var valutadriven.
 • EBITA ökade till 419 (256) MSEK och EBITA-marginalen stärktes till 6,4 (5,0) procent.
 • Justerat EBITA-resultat ökade till 423 (312) MSEK och den justerade EBITA-marginalen ökade till 6,4 (6,1) procent.  Jämförelsestörande poster var -4 (-56) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 377 (225) MSEK.
 • Periodens resultat ökade till 160 (79) MSEK.
 • Orderingången ökade till 6 957 (5 320) MSEK.
 • Orderstocken vid periodens slut ökade till 9 920 (8 668) MSEK.

Hela rapporten (och tidigare rapporter) publiceras på bolagets webplats www.assemblin.se under ”investerar”-fliken.

Inbjudan till investerarpresentation
Den 14 juli klockan 15:00 CET presenterar bolagets vd och koncernchef samt CFO utvecklingen under kvartalet
genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=7856B53B-E6B8-4AF6-923B-AFE5135C29AF

För att lyssna på presentationen via telefon, ring +46 856642651 (Sverige), +44 3333000804 (UK) eller något annat internationellt telefonnummer på:
https://events-ftp.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TF_Events_International_Access_List.pdf
och använd PIN-koden 14620194# (gäller alla deltagare). 

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras under IR-fliken på www.assemblin.se efter mötet.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q3 januari – september 2022 3 november 2022
Bokslutskommuniké januari – december 2022 23 februari 2023
Delårsrapport Q1 januari – mars 2023 5 maj 2023
Delårsrapport Q2 januari – juni 2023 14 juli 2023

Särskild information till Assemblins obligationsinnehavare
Särskilda tilläggsupplysningar (på engelska) riktade till innehavare av Assemblin Senior Secured Notes utfärdade den 6 december 2019 publiceras på Assemblins engelska hemsida.
 

För mer information och kontakt
För frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50).

För frågor om verksamheten i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se

Om Assemblin
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 12,2 miljarder kronor och cirka 6 500 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.