Assemblin får utökat uppdrag vid utbyggnaden av Rödjan-anstalten i Mariestad

Assemblin har sedan tidigare ett uppdrag avseende elinstallationer vid utbyggnaden av anstalten Rödjan i Mariestad. Nu har uppdragets utökats genom ett nytt tilldelningsbeslut, som innebär att Assemblin även ska ansvara för att utforma och installera all säkerhetsteknik i Rödjan. De båda uppdragens totala kontraktsvärden uppgår till cirka 70-80 MSEK.

Kriminalvårdens verksamhet i Mariestad expanderar genom en ombyggnation av den öppna anstalten med tillhörande dagverksamhet och personalutrymmen. Ombyggnationsarbetet startade 2020 och ska vara klart 2024. Anstalten ägs av Specialfastigheter men driftas av Kriminalvården, och ska i ett senare skede utökas med en ny sluten avdelning med cirka 150 platser. I den fullt utbyggda verksamheten kommer det att finnas cirka 350 platser.

2021 fick Assemblin uppdraget att installera elteknik i nybyggnationsprojektet, vilket sker på avrop. Uppdraget inkluderar även projektering och installation av elbilsladdning samt en transformatorstation för ny kraftförsörjning. I uppdraget samverkar personal från Assemblins filialer i Mariestad, Borås, Töreboda och Skövde. Den kontrakterade volymen i detta uppdrag uppgår till cirka 45-50 MSEK.

Nu står det klart att Assemblin också ska ansvara för säkerhetstekniken i den nya anstalten. Det är ett överordnat ansvar för alla säkerhetssystem, vilket inkluderar brandlarm, inbrottslarm, passersystem, snabbtelefoni, CCTV och bärbart överfallslarm. Det nya säkerhetsuppdraget uppgår till cirka 25-30 MSEK.

– Vi är mycket glada över det utökade uppdraget i Rödjan. Detta projekt är installationstätt vilket gör uppdraget komplext och kräver hög kompetens. Assemblin har under en tid byggt upp en av marknadens ledande säkerhetstekniska organisationer, och vi ser nu fram mot att komplettera vår elleverans med moderna och stabila säkerhetssystem. Vår målsättning i båda uppdragen är att i nära samverkan med övriga inblandade aktörer bidra till smarta och hållbara installationer anpassade till Kriminalvårdsanstaltens önskemål och krav, säger Fredrik Allthin, vd och chef för affärsområde Assemblin El.

För mer information, kontakta:

Filip Eriksson, regionchef Assemblin El, filip.eriksson@assemblin.se, +46 10 472 47 85

Fredrik Allthin, vd och chef för affärsområde Assemblin El, fredrik.allthin@assemblin.se, +46 10 472 40 10

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 11,4 miljarder kronor och cirka 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.