Styrelseförändringar i Assemblin

Vid den ordinarie bolagsstämman i Assemblin Financing AB (publ) valdes Per-Ingemar Persson in som ny styrelseledamot. Per-Ingemar ersätter Leif Gustafsson som avböjt omval. I övrigt omvaldes Mats Wäppling (ordförande), Susanne Ekblom, Mats Jönsson, Young Kim och Anders Thulin.

Erbjudande
Plats

Mer om Assemblins styrelse finns att läsa på bolagets hemsida: https://www.assemblin.com/sv/investerare/bolagsstyrning/agare-och-styrelse/

För mer information kontakta:

Styrelsens ordförande Mats Wäppling, 070-645 03 21

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.