Assemblins informationssäkerhetsexpert internationellt uppmärksammad

Emil Larsson, chef för IT-infrastruktur och IT-drift på Assemblin, gästföreläste på den amerikanska konferensen MILCOM i San Diego i slutet av november. Bakgrunden till gästspelet var ett uppmärksammat vetenskapligt ”papper” (en akademisk artikel) skriven tillsammans med en forskare på Försvarshögskolan inom området cybersäkerhet.

Plats

– Artikeln är en uppföljning av ett arbete om cybersäkerhet som vi gjorde redan 2014. Vi undersökte då en allvarlig sårbarhet i ett av de grundläggande säkerhetsprotokollen för internet, och hur den sårbarheten fick spridning. Vi vågade oss då på vissa förutsägelser som vi nu har följt upp och funnit att de stämde. Detta har väckt ett visst intresse, och det är förstås roligt att vårt forskningsarbete även uppmärksammas internationellt, säger Emil Larsson.

Emil Larsson har arbetat på Assemblin i fem år och är bland annat ansvarig för koncernens IT-säkerhetsarbete.

– Liksom i andra företag blir vår verksamhet allt mer digital, och det är väldigt viktigt att också hantera de risker som då uppstår. För två år sedan skärpte vi vår informationsäkerhetspolicy på Assemblin och vidtog ett antal nya åtgärder. Som exempel införde vi en två faktor-autentisering vid inloggning och lanserade en webintroduktion inom IT och informationssäkerhet som är obligatorisk för alla medarbetare på Assemblin, säger Emil Larsson.