Assemblin stärker kompetens inom kylteknik genom förvärv av finska STK

Assemblin har förvärvat Suomen Teollisuuskylmä Oy (STK), ett finskt kylteknikbolag med stark miljöprofil. STK har en årsomsättning på cirka 8,7 MEUR och 25 specialiserade medarbetare.

STK grundades 2011 och har stora underhållskontrakt, främst på ammoniakbaserade kylanläggningar, med ledande aktörer inom livsmedels-, skogs-, kemi- och energisektorn men också med logistikanläggningar och ishallar i hela Finland. Utöver löpande underhåll installerar och renoverar bolaget kylsystem och har spetskompetens inom fjärrvärmeanläggningar. STK har ett starkt miljöfokus och använder mestadels naturliga köldmedier eller köldmedier med lågt GWP-värde. Bland kunderna märks exempelvis Fazer, Saarioinen, Valio och Åbo Energi. Verksamheten har kontor i Tammerfors, Åbo och Helsingfors.

– Vi är mycket glada över att kunna hälsa STK:s medarbetare och kunder välkomna till Assemblin. STK är ett mycket kompetent och välskött bolag som stärker och breddar vår kylkompetens. STK kompletterar vår nuvarande verksamhet i Finland på ett bra sätt, och vi räknar med att vi kommer att kunna samarbeta och expandera genom korsvis försäljning på ömse sidor, säger Jukka Jäppinen, COO för Assemblin i Finland.

För mer information om STK, se www.teollisuuskylma.fi 

För mer information, kontakta:

Mats Johansson, tf vd för Assemblin i Finland, mats.e.johansson@assemblin.se, +46 10 475 39 60

Jukka Häppinen, COO för Assemblin i Finland, jukka.jappinen@assemblin.fi, +358 50 390 1436

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.